Blog

CO2-richtlijn dwingt tot verhoging

Author: Marek Szymański

In 2024 wordt een nieuw stijging verwacht van de transportkosten in de landen van de Europese Unie, en dus een stijging van de kosten in de hele toeleveringsketen. De redenen?

De verplichting van lidstaten om de zogenaamde vignetrichtlijn, ook wel bekend als de CO2-richtlijn, te implementeren. Volgens de bepalingen van de richtlijn moeten koolstofafhankelijke vergoedingen uiterlijk op 25 maart 2024 worden ingevoerd in de landen van de Europese Unie. In de praktijk is het de bedoeling om de tol te verhogen afhankelijk van het niveau van de uitstoot van broeikasgassen.

De tolverhogingen begonnen al in december 2023. Duitsland, dat de toeleveringsketens in heel Europa op zijn grondvesten deed schudden. De tol is namelijk met bijna 90% gestegen. Tolverhogingen in de rest van Europa zijn (voorlopig) niet zo drastisch. De Oostenrijkse regering zal de tol geleidelijk verhogen en is begonnen met een verhoging van 5% in 2024. Uiteindelijk, denken experts, kan het toltarief, als gevolg van de klimaatheffing, met ongeveer 25-30% stijgen. Op de Hongaarse snelwegen is de tol begin januari met maximaal 22% gestegen, waarbij de Tsjechische regering een verhoging van de tol met 10-15% heeft aangekondigd vanaf maart van dit jaar.

De vignetrichtlijn geldt voor alle voertuigen met een toegelaten totaalgewicht van meer dan 3,5 ton, maar in bijvoorbeeld Duitsland geldt deze binnenkort voor de meeste voertuigen. Vertegenwoordigers van de transport- en logistieke sector kijken met bezorgdheid naar deze reeks stijgingen. Rafal Jablonski, CEO van logistiek dienstverlener System Transport, is van mening dat de toeleveringsketens in Europa in het licht van de recessie niet klaar zijn voor dergelijke stijgingen. – De effecten op de distributiekosten zijn van de ene op de andere dag in de praktijk aan het licht gekomen. De impact van dit nobele initiatief is onvoorstelbaar, vindt Jablonski. En de TSL-sector wordt ook geconfronteerd met stijgingen van de sociale kosten in verband met arbeidswetten.