Blog

Kan deglobalisatie groenere toeleveringsketens bevorderen?

Author: Greg Gowans

Deglobalisatie gedreven door geopolitiek en winstgedreven lokalisme biedt een kans om duurzaamheid te verbeteren door het herkalibreren van toeleveringsketens, zegt UBS Bank.

De conclusie van UBS komt voort uit haar recent gepubliceerde rapport, getiteld ‘Kettingreactie’. Het rapport benadrukt de volgende belangrijkste bevindingen:

Allereerst gelooft UBS dat de onrust in de mondiale toeleveringsketens een unieke kans biedt voor bedrijven om niet alleen risico’s te verminderen, maar ook duurzaamheid te verbeteren. De bank stelt dat door toeleveringsketens te herconfigureren om blootstelling aan risico’s te verminderen, bedrijven steeds meer de milieueffecten en sociale impact binnen hun netwerken onderzoeken, waarbij ze zowel de risico’s van zowel directe als indirecte leveranciers in overweging nemen.

Het rapport benadrukt ook hoe traditionele strategieën voor toeleveringsketens al lang gericht waren op kostenminimalisatie en betrouwbaarheid. UBS beweert echter dat duurzaamheidsoverwegingen een fundamentele verschuiving van een “laagste kosten” naar een “laagste risico” mentaliteit vereisen.

Om deze overgang te navigeren, benadrukt het UBS-rapport het gebruik van 4 pijlers: Evalueren, Optimaliseren, Samenwerken en Ontwikkelen.

Centraal in het kader staat het proactieve engagement met leveranciers om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Bedrijven worden aangemoedigd om niet alleen onderpresterende leveranciers af te wijzen, maar om samen met hen te werken om duurzaamheidspraktijken te verbeteren. Deze aanpak bevordert langetermijnrelaties en stimuleert betekenisvolle veranderingen in de toeleveringsketen.

Tot slot concludeert het rapport dat het nalaten om de kans te grijpen die zich voordoet door herijking van de toeleveringsketen kan leiden tot verdere verstoringen in de toekomst. Met steeds strengere regelgeving en verhoogde verwachtingen van investeerders en consumenten zegt UBS dat bedrijven die duurzaamheidsoverwegingen verwaarlozen, het risico lopen achterop te raken en geconfronteerd worden met verhoogde aandacht en uitdagingen.

Bron: link