Blog

Czy de-globalizacja może pobudzić zielone łańcuchy dostaw?

Author: Greg Gowans

De-globalizacja napędzana geopolityką i regionalizacja napędzana zyskiem to szansa na poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez ponowną kalibrację łańcuchów dostaw, twierdzi UBS Bank.

Takie wnioski płyną z niedawno opublikowanego raportu UBS zatytułowanego “Reakcja łańcuchowa”. W samym raporcie zwrócono uwagę na kilka kluczowych kwestii:

UBS jest zdania, że rewolucja w globalnych łańcuchach dostaw daje firmom wyjątkową szansę nie tylko na ograniczenie ryzyka, ale także na poprawę zrównoważonego rozwoju. Bank stwierdza, że poprzez rekonfigurację łańcuchów dostaw w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko, firmy coraz częściej analizują wpływ na środowisko i społeczeństwo w swoich sieciach, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko związane z dostawcami bezpośrednimi, jak i pośrednimi.

Raport podkreśla również, że tradycyjne strategie łańcucha dostaw od dawna stawiają na minimalizację kosztów i niezawodność. UBS twierdzi jednak, że względy zrównoważonego rozwoju wymagają fundamentalnej zmiany sposobu myślenia z “najmniejszych kosztów” na “najmniejsze ryzyko”.

W celu przeprowadzenia tej transformacji twórcy raportu wskazują na wykorzystanie 4 filarów: Ocena, Optymalizacja, Współpraca i Rozwój.

Centralnym elementem tego ramowego podejścia jest aktywne zaangażowanie się w dialog z dostawcami w celu poprawy wyników związanych z zrównoważonym rozwojem. Zamiast po prostu odrzucać niewydajnych dostawców, firmy są zachęcane do współpracy z nimi w celu poprawy praktyk zrównoważonego rozwoju. Takie podejście sprzyja budowaniu długoterminowych relacji i stymuluje istotne zmiany w całym łańcuchu dostaw.

Z raportu wynika również, że niewykorzystanie okazji, jaką stanowi dostosowanie łańcucha dostaw, może prowadzić do kolejnych zakłóceń w przyszłości. Zaostrzające się regulacje oraz rosnące oczekiwania inwestorów i konsumentów sprawiają, że według UBS firmy, które zaniedbują kwestie zrównoważonego rozwoju, ryzykują pozostanie w tyle i stawienie czoła wzmożonej kontroli i wyzwaniom.

Źródło: link