Blog

Hiszpania: pesymistyczne prognozy dla transportu drogowego

Author: Greg Gowans
Badanie przeprowadzone przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Drogowego (ASTIC) wykazało, że większość członków organizacji podziela pesymistyczne prognozy na resztę roku.

Badanie przeprowadzone przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Drogowego (ASTIC) wykazało, że większość członków organizacji podziela pesymistyczne prognozy na resztę roku.

61,5% ankietowanych firm uważa, że sytuacja gospodarcza w Hiszpanii będzie miała negatywny wpływ na popyt na transport drogowy. Aż 96,2% spodziewa się również, że ich koszty wzrosną “znacząco” w 2024 roku. Ponadto większość respondentów przewiduje, że ich obroty spadną w nadchodzącym roku.

Mimo to ponad dwie trzecie ankietowanych członków ASTIC (68%) stwierdziło, że w tym roku zainwestuje w swoją flotę, a aż 32% zadeklarowało zamiar zakupu od 50 do 149 pojazdów. Co więcej, jeśli chodzi o zatrudnienie, zdecydowana większość (73%) nie planuje zwiększenia zatrudnienia, przy czym członkowie są bardziej skłonni zatrudnić dodatkowych pracowników niż zwolnić istniejący personel.

Komentując wyniki ankiety, Ramón Valdivia, wiceprezes wykonawczy ASTIC, odniósł się do niektórych presji kosztowych, z którymi zmagają się hiszpańscy przewoźnicy międzynarodowi, w tym do znacznie wyższych opłat drogowych w Niemczech, a także do droższych składek na ubezpieczenie społeczne i cen pojazdów użytkowych.