Blog

Jak zwiększyć przepustowość magazynu?

Author: CM
Jak zwiększyć przepustowość magazynu?

Wraz z rozwojem e-commerce i światowego handlu niebotycznie wzrosło zapotrzebowanie na magazyny. Ze względu na nasilone zainteresowanie powierzchniami składowymi coraz więcej firm poszukuje metod bardziej wydajnej eksploatacji posiadanych zasobów.

Popyt na magazyny nie spada, choć do użytku oddawane są kolejne hektary powierzchni składowych. Troska o przepustowość magazynu spędza sen z powiek wielu operatorom. Niestety rozbudowa powierzchni nie zawsze wchodzi w grę, poza tym jest bardzo kosztowna. Jak zwiększyć przepustowość magazynu?

Co to jest przepustowość magazynu?

Warto zastanowić się najpierw, co to jest przepustowość magazynu? To w skrócie maksymalna liczba towarów, jaką może przyjąć lub wydać magazyn w określonym czasie. Przepustowość magazynu można zwiększyć poprzez zmianę systemu gospodarowania posiadanymi zasobami. Należą do nich przede wszystkim takie procesy jak optymalizacja posiadanej przestrzeni oraz automatyzacja. To nie tylko przyspieszenie czasu przetwarzania zamówień i wysyłki dostaw. Zwiększenie przepustowości magazynu można osiągnąć poprzez minimalizację błędów i wypadków, zaostrzenie kontroli nad stanem zapasów, wprowadzenie dobrych praktyk i zaprzestanie marnotrawstwa czasu i zasobów. Wzrost efektywności będzie miał bezpośredni wpływ na relacje biznesowe i zdecydowanie wpłynie na rozwój firmy.

Jak zoptymalizować magazyn?

Zwiększenie przepustowości magazynu wymaga optymalizacji posiadanej przestrzeni składowej, zarówno w pionie, jak i w poziomie. W tym celu należy wykorzystać dostępne na rynku narzędzia cyfrowe, które wspomogą proces poszukiwania optymalnych rozwiązań. Starania o przepustowość magazynu powinno rozpocząć się od audytu i ustalenia planu wykorzystania powierzchni składowych. Towary, które muszą opuścić magazyn w najszybszym czasie, warto zebrać razem. Z kolei ładunki o większej trwałości można zgromadzić, wykorzystując takie metody jak np. stackowanie palet bądź zagęszczanie na regałach. Kolejny pomysł na zwiększenie przepustowości magazynu to zmniejszenie liczby korytarzy. Jednak zanim firma przystąpi do przestawiania palet i towarów w magazynie powinno się przeprowadzić ten proces w cyfrowej symulacji, którą oferuje tzw. Digital Twin. „Cyfrowy bliźniak” umożliwia wirtualne odwzorowanie magazynu na podstawie wprowadzonych danych, co pozwala poszukiwanie optymalnego rozwiązania bez dezorganizacji pracy magazynu. Firmy, które zastanawiają się, jak zwiększyć przepustowość magazynu, powinny poprawić również zarządzanie awizacjami.

Jak zarządzać awizacjami?

Przepustowość magazynu uzyskana poprzez optymalizację powierzchni składowych może nie wystarczyć dla potrzeb współczesnej logistyki. Zmiany należy wprowadzić również w organizacji pracy. Obecnie wiele firm próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: jak zarządzać awizacjami? Zwiększenie przepustowości magazynu jest możliwe poprzez wprowadzenie wiarygodnych i dobrze zaplanowanych harmonogramów dostaw. Dostępne w ofercie CargoON zarządzanie oknami czasowymi pomoże zlikwidować kolejki pojazdów pod bramą magazynu. Zautomatyzowane systemy zarządzania pozwalają na długoterminowe użytkowanie i jednocześnie szybki wzrost wydajności. To także gwarancja większego zadowolenia klienta. Wdrożenie automatyzacji i praca na jasno ustalonych harmonogramach awizacji sprawia, że skorzystają na niej również przewoźnicy. Nowoczesne zarządzanie awizacjami usprawni przepływ towarów, zmniejszy liczbę błędów i przyspieszy przeładunek, zwiększając przepustowość magazynu.

Monitorowanie stanu zapasów

Istnieją jeszcze inne odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć przepustowość magazynu? Niezwykle istotne jest właściwe monitorowanie zapasów. Systemowe zarządzanie magazynem pozwala na takie gospodarowanie posiadanymi zasobami, by stan zapasów był dostosowany do skoków popytu. W tym celu niezbędna jest cyfrowa analiza danych, na podstawie której takie nowoczesne narzędzia analityczne, jak np. raporty, będą w stanie wygenerować prognozy sytuacji. Decyzje zostają po stronie człowieka, jednak, zamiast ślęczeć godzinami nad wyciągnięciem wniosków z rzędów cyfr, pracownik otrzyma kilka symulacji możliwego przebiegu spraw. Oznacza to oszczędność czasu i przekierowanie pracowników na inne odcinki, co również wpływa na zwiększenie przepustowości magazynu. Dobrze zoptymalizowany magazyn pozwala na terminową realizację dostaw towarów bez uszkodzeń.

Problemy operacyjne a przepustowość

Jak zwiększyć przepustowość magazynu, by mógł obsługiwać więcej pojazdów z mniejszą liczbą strat? Automatyzacja i odpowiednie planowanie na bazie cyfrowej analizy danych może usunąć również problemy operacyjne. Chodzi tu zarówno o przestawienie regałów magazynowych, jak i organizację załadunku i rozładunku w taki sposób, aby był zapewniał jak największe bezpieczeństwo, wydajność i sprawny przebiegu procesu. Choć automatyzacja wymaga nakładów finansowych i wysiłku przy wdrożeniu, jest zdecydowanie najkorzystniejszą drogą do uzyskania poprawy wydajności i zwiększenia przepustowości magazynu w szybkim tempie. Właściwe zadbanie o przepustowość w magazynie pomoże zwiększyć rentowność i w konsekwencji konkurencyjność na rynku. Więcej terminowych dostaw i zadowolonych klientów to droga do sukcesu w biznesie.