Blog

Ładunki pod kontrolą. Statusowanie frachtów i pełna obsługa zleceń w jednym miejscu

Author: Monika Kulej

Wiedza o statusie realizacji transportu może być kluczowa dla uzyskania pełnej cyfryzacji procesu. Brak cyfrowej obsługi zlecenia transportowego wymaga większych nakładów i wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów operacyjnych. Znacznie trudniej też o dobre relacje z kontrahentami - zarówno dostawcami jak i odbiorcami towarów.

W CargoON dobrze o tym wiemy, dlatego prężnie rozwijamy cyfrowe zarządzanie realizacją zlecenia transportowego w oparciu o statusy pochodzące od uczestników procesu oraz z systemów monitorujących. W ramach pilotażu udostępniamy już pierwszy etap rozwiązania – zarządzanie statusami zleceń transportowych (Digital Order Execution). To jednak dopiero początek zmian!

🟢 Dodanie zlecenia oraz szczegóły transportu

W CargoON pracujemy nad funkcjonalnościami, które wspierają cyfrowy obieg informacji oraz dokumentów, dzięki temu obie strony transakcji na bieżąco kontrolują przebieg realizacji zlecenia transportowego. Obsługa zlecenia od początku do końca odbywa się w jednym miejscu, co pozwala na szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji o statusie realizacji, jej szczegółach oraz towarzyszących dokumentach – np. dowodach przewozu. Nowy Moduł Zleceń wspiera:

  • obsługę zleceń od początku do końca w jednym systemie;
  • większą przejrzystość realizacji zlecenia dzięki interakcji stron transakcji; 
  • oszczędność czasu: skrócenie i przyspieszenie procesu obsługi zleceń dzięki częściowej automatyzacji (np. weryfikacji kompletności dokumentów przewozu); 
  • większą kontrolę nad transportem dzięki możliwości potwierdzenia kluczowych zdarzeń w realizacji zlecenia (ewidencja potwierdzeń zleceniobiorcy z możliwością ich nadpisania w przypadkach, gdy raportowane dane są nieścisłe lub błędne); 
  • szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących zlecenia;
  • wsparcie awizacji i weryfikacji kierowcy oraz pojazdu pojawiającego się po odbiór frachtu. 

 

  • Robert Kutera
  • Product Manager w CargoON
  • – W CargoON na co dzień wsłuchujemy się w informacje zwrotne od naszych klientów. Pomaga nam to budować elastyczne rozwiązania, najlepiej dopasowane do specyfiki branży transportowej. Jednocześnie dążymy do maksymalnego uproszczenia sekwencji poszczególnych procesów poprzez ich konfigurowalność i elastyczność. W efekcie oferujemy skuteczne rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, ułatwiające śledzenie każdego transportu oraz pełną transparentność procesu. Dostępność w modelu SaaS dodatkowo skraca proces wdrożenia i pozwala naszym klientom korzystać z platformy w każdym czasie i na każdym urządzeniu.

🟢 Kluczowe zmiany w procesie:

1. Nowa zakładka “Szczegóły transportu” dostępna po potwierdzeniu zlecenia – to w tym miejscu będą dostępne najważniejsze informacje o realizacji transportu. 

2. Nowe statusy kluczowych zdarzeń w ramach zlecenia. Obie strony mają możliwość manualnego potwierdzenia dojazdu na załadunek oraz rozładunek a także zakończenia tych operacji. Jako zleceniodawca zyskujesz dostęp do możliwości pozyskiwania potwierdzeń od przewoźnika, które to wpływają na zmianę statusu zlecenia. Co ważne, w przypadku błędnych lub nieścisłych danych to  potwierdzenie zleceniodawcy ma większa wagę i pozwala uniknąć nieprawidłowych informacji dla rozliczenia zlecenia.

3. Rozbudowana historia zlecenia. Jeśli załadowca ma wykupiony dostęp do zarządzania statusami zleceń transportowych (Digital Order Execution), będzie posiadał wszystkie informacje dotyczące realizacji transportu oraz mogące być podstawą rozliczenia zlecenia (dokumenty, koszty dodatkowe). Jeśli przewoźnik dokona pewnych działań na Platformie, załadowca od razu zobaczy je u siebie w zleceniu w nowej zakładce “Szczegóły transportu”,

np.: jeśli przewoźnik potwierdzi wjazd na załadunek, dodatkowo doprecyzuję datę i czas, załadowca zobaczy te informacje w zakładce “Szczegóły transportu”. Wszystkie zdarzenia będą widoczne także w zakładce “Historia zmian”.

 

 

4. Bardziej precyzyjne planowanie dat operacji – jeśli w ofercie został podany zbyt duży przedział czasowy, zleceniodawca po swojej stronie ma możliwość doprecyzować daty i godziny. 

5. Możliwość rejestracji normy emisji spalin pojazdu oraz dodatkowego identyfikatora kierowcy dla celów awizacji na miejscu operacji. 

6. Podsumowanie zlecenia rozliczanego wg stawki za tonę na podstawie danych o wagach z potwierdzeń operacji, co pozwala na automatyczne wyznaczenie końcowej wartości zlecenia. 

👉 Zobacz, jak to działa

Cały proces od wystawienia i akceptacji oferty frachtu, po dodanie i realizację zlecenia transportowego szczególówo opisujemy w naszym HelpCenter:

zobacz instrukcję “Dodanie nowego zlecenia”

zobacz instrukcję “Obsługa zleceń w roli zleceniodawcy”

zobacz instrukcję “Obsługa zleceń w roli zleceniobiorcy”

 

🟢 To dopiero początek zmian

Nowy Moduł Zleceń, w tym możliwość potwierdzenia statusu frachtu manualnie to dopiero pierwszy etap naszego projektu. Docelowo nasi Klienci będą mogli monitorować dostawy w czasie rzeczywistym i zarządzać incydentami. O czym piszemy tutaj >>>

Chcesz się zapoznać szczegółowo ze wszystkimi funkcjonalnościami Platformy CargoON? Zapraszamy do naszego HelpCenter, znajdziesz tutaj opisy wszystkich funkcjonalności naszego systemu.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga i obserwowania naszych mediów społecznościowych:

👉 Polub nas na Facebooku

👉 Zaobserwuj nas na LinkedIn