Ponadto świadczymy usługi weryfikacji potencjalnych partnerów transportowych i ich zdolności
do realizacji usług transportowych wymaganych przez zasady complaince klienta.