Blog

Wzrost pesymizmu w łańcuchach dostaw

Author: Greg Gowans
Red Sea disruption hits supply chain continuity, sparks focus on diversification and local sourcing

Raport amerykańskiej firmy Dun & Bradstreet, zajmującej się analizą danych rynkowych, wskazuje na rosnący pesymizm w zakresie ciągłości łańcucha dostaw.

Wskaźnik D&B Global Business Supply Chain Continuity Index za I kwartał 2024 r. spadł gwałtownie z 51,1 w IV kwartale 2023 r. do 47,9 w I kwartale 2024 r. z powodu “napięć geopolitycznych w różnych częściach świata, sporów handlowych między wiodącymi krajami oraz kwestii związanych z klimatem, które wspólnie zakłócają szlaki handlowe, powodując zarówno wyższe koszty dostaw, jak i opóźnienia w dostawach”.

Spadek był widoczny zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących, przy czym te ostatnie doświadczyły gwałtowniejszego spadku.

W tym kontekście 1 na 3 firmy ankietowane przez Dun & Bradstreet przyznała, że rozważa dywersyfikację swoich łańcuchów dostaw do wielu źródeł i wielu regionów jako swój najwyższy priorytet. 1 na 4 wskazała, z kolei, że priorytetem jest dla niej poprawa komunikacji z dostawcami i ich konsolidacja.

Dun & Bradstreet dodaje, że wśród innych wiodących tematów związanych z łańcuchem dostaw znalazły się: zaopatrywanie się bardziej lokalnie w celu uniknięcia zakłóceń, modyfikowanie modeli tak, aby łańcuchy dostaw były bardziej odporne, a także uwzględnianie ESG w decyzjach dotyczących zaopatrzenia.