Blog

Unia dopuści silniki na e-paliwo

Author: Marek Szymański
Unia dopuści silniki na e-paliwo

Pakiet klimatyczny „Fit-for-55” ostatecznie stał się faktem. Parlament Europejski zatwierdził właśnie przepisy klimatyczne, a po ich formalnym przyjęciu przez Radę Unii Europejskiej staną się obowiązującym w krajach UE prawem.

Przyjęte ustawodawstwo oznacza ograniczenie do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55 procent, co wiąże się z prawdziwą technologiczną rewolucją w łańcuchach dostaw. Oznacza to bowiem w konsekwencji stopniową rezygnację z tradycyjnych paliw i wprowadzenie silników elektrycznych lub wodorowych.

Ale unijny Zielony Ład i pakiet „Fit-for-55” oznacza ograniczenie, a potem likwidację śladu węglowego nie tylko w transporcie, ale także w całej sieci logistycznej. W praktyce dojdzie do szybszej transformacji europejskiej gospodarki na tory zrównoważonego rozwoju, co wymusić mają także przepisy dotyczące tzw. sprawozdawczości niefinansowej i raportowanie wpływu na środowisko naturalne.

Przyjęty pakiet klimatyczny jest wynikiem kompromisu uzyskanego dzięki naciskom Niemiec. Niemiecki rząd domagał się mniej rygorystycznych przepisów dotyczących wykorzystania po 2035 r. różnych napędów w samochodach ciężarowych. W efekcie Komisja Europejska zobowiązała się, że w najbliższych miesiącach przedstawi projekt przepisów, które umożliwią również wykorzystanie silników na paliwo syntetyczne, tzw. e-paliwo. – Nie obawiam się, że w przyszłości będą próby wycofania się z tych regulacji – przekonuje Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. W ramach Zielonego Ładu emisja dwutlenku węgla w transporcie ma zostać następnie zredukowana o 90 procent do 2050 r.