Blog

Platforma eFTI ułatwi wymianę dokumentów

Author: Marek Szymański

Postępują prace nad wdrożeniem w państwach Unii Europejskiej systemu elektronicznej informacji o transporcie drogowym (eFTI).

Wraz z pełnym, zgodnym z przepisami UE, wprowadzeniem przez państwa unijne elektronicznego listu przewozowego (e-CMR), wszystkie informacje związane z transportem międzynarodowym znajdą się w przestrzeni cyfrowej.

Jak informuje uczestnicząca w pracach ustawowych Raluca Marian z International Road Transport Union, Director of EU Advocacy, ramy eFTI będą miały pełne zastosowanie od sierpnia 2025 r. – Pierwsze akty wykonawcze są spodziewane latem tego roku. Pierwotnie dwa pierwsze dokumenty miały być przygotowane pod koniec lutego, ale cały proces się opóźnił – komentuje.

Celem wdrożenia eFTI jest uproszczenie i przyspieszenie procedur w transporcie międzynarodowym. Rozporządzenie eFTI zostało przyjęte już 15 lipca 2020 r., a obecnie trwa proces przygotowywania aktów wykonawczych i szczegółowych wytycznych. W efekcie ma powstać platforma wymiany danych związanych z operacjami drogowymi. Platforma ma służyć m.in. wymianie informacji między przedsiębiorstwami a administracją rządową w zakresie zgodności transportu z przepisami UE. Jak dodaje Raluca Marian z IRU, przepisy dotyczące eFTI nie obejmuje na razie przydatności pojazdu do ruchu drogowego lub zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników (te ostatnie dotyczą zapisów Pakietu Mobilności).

Platforma eFTI umożliwi również rozliczenia podatkowe z organami skarbowymi, przedsiębiorca musi jednak posiadać odpowiednie narzędzia identyfikacyjne. Wymagało to będzie poza tym dostosowania przez podatnika swoich narzędzi informatycznych do środowiska eFTI. Platforma zakłada bowiem interoperacyjność systemów współpracujących z eFTI, aby sprawnie przebiegała wymiana informacji między przedsiębiorstwem a administracją publiczną.