Blog

Logistyka 4.0 – jak postępuje cyfrowa transformacja?

Author: CM
Logistyka 4.0 – jak postępuje cyfrowa transformacja?

Sposoby transportu towarów wciąż ewoluują. Jeszcze dwie dekady temu takie nowinki, jak drony dostawcze czy autonomiczne ciężarówki były obecne jedynie w filmach science fiction. Aktualnie takie rozwiązania wchodzą do użytku. Logistyka 4.0 stała się jednym z elementów tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Po wieku pary, wieku elektryczności i wieku komputerów nadszedł wiek sztucznej inteligencji. Dziś bez wdrożenia cyfrowych technologii ciężko wyobrazić sobie nowoczesny łańcuch dostaw. Logistyka 4.0 opiera się na zaawansowanych systemach informatycznych i stanowi rewolucję w dotychczasowym podejściu do biznesu. Co to jest logistyka 4.0?

Czwarty wymiar logistyki

Logistyka 4.0 – definicja tego terminu jest wbrew pozorom prosta. To zautomatyzowana sieć wzajemnych oddziaływań w łańcuchu dostaw. Jej esencją jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotyki, Internetu Rzeczy, analizy danych Big Data oraz komunikacji cyfrowej w celu lepszego zarządzania procesem i posiadanymi zasobami. W konsekwencji właściwej implementacji założeń logistyki 4.0 rośnie wydajność procesów, szybkość realizacji zadań oraz zadowolenie klientów. Logistyka 4.0 umożliwia także dogłębną kontrolę i monitoring każdego elementu procesu logistycznego oraz sprawne i owocne wyciągnięcie wniosków z zebranych danych. Do analizy ogromnej liczby informacji służą oczywiście nowoczesne technologie, które nie tylko gwarantują wysoką moc obliczeniowa, ale dzięki tzw. machine learning są w stanie podsuwać gotowe rozwiązania. Jeszcze do niedawna innowacje tego rodzaju były nieosiągalne dla mniejszych firm, ale wraz z rozwojem technologii stają się dostępne dla coraz większej liczby podmiotów.

Logistyka 4.0 w praktyce

Zdobycze technologii można wykorzystać dosłownie na każdym etapie procesu logistycznego – od produkcji, przez magazynowanie, dystrybucję i transport, po obsługę klienta. Logistyka 4.0 w praktyce opiera się na implementacji nowoczesnej technologii. Jej założenia są realizowane poprzez zaawansowane systemy informatyczne, które działają w oparciu o bazę danych umiejscowioną w chmurze. To np. systemy ERP, przeznaczone do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Składają się z modułów dedykowanych poszczególnym działom firmy. Dzięki wykorzystaniu chmury dostęp do danych można uzyskać w razie konieczności nawet w trakcie tropikalnego urlopu lub pracy z domu. Logistyka 4.0 to m.in. wnikliwy monitoring transportu, który dostarczy informacji o lokalizacji ładunku w dowolnej chwili. Statusowanie frachtów to rozwiązanie umożliwiające precyzyjną kontrolę nad przewozem towarów za sprawą nowoczesnej technologii. W ten sposób można wyeliminować nie tylko groźbę wystąpienia niekorzystnych incydentów i opóźnień, ale także reagować na nie z wyprzedzeniem. Dzięki wzmożonemu monitoringowi frachtów wzrasta transparentność usług, a co za tym idzie zadowolenie klientów.

Logistyka 4.0 w magazynie

Logistyka 4.0 to także automatyzacja pracy przy składowaniu i dystrybucji towarów. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów do zarządzania magazynem łatwo optymalizację pracy i osiągnięcie wymiernych korzyści. To nie tylko implementacja dronów, czy robotów, ale także czujników wilgotności i temperatury. Należy do nich także oprogramowanie. Systemy zarządzania magazynem wskażą poziom, w którym powinno się zadbać o nowe dostawy, a także zasugeruje, w jakim okresie należy je wstrzymać. Inne rozwiązania przydatne w pracy magazynu to awizacja dostaw i okna czasowe z oferty CargoON. To narzędzie cyfrowe zdecydowanie usprawnia płynność obsługi transportów poprzez elastyczne planowanie harmonogramów dostaw i wysyłek. Dzięki nowoczesnym narzędziom można usprawnić najbardziej niewydolne punkty łańcucha dostaw.

Logistyka 4.0 – co dalej?

Powyższe rozwiązania są coraz łatwiej dostępne, a ich implementacja nie jest już jedynie domeną wielkich graczy. Także mniejsze firmy coraz chętniej wchodzą na czwarty poziom logistyki. Jednak wciąż pojawiają się technologie, które dopiero wchodzą na rynek. Z pewnością należą do nich autonomiczne pojazdy ciężarowe, które aktualnie wprowadzane są w ograniczonym zakresie np. w Szwecji i USA. Jednak do 2030 roku technologia bezzałogowych aut może być zdecydowanie bardziej rozpowszechniona, choć prawdopodobnie skoncentruje się na terenach najsilniej zurbanizowanych. Podobnie będzie z wykorzystaniem dronów, które umożliwią obniżenie kosztów przy transporcie, który wymagałby zdecydowanie zbyt dużych nakładów.

Kolejny kluczowy element to konieczność zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla procesu. Oparcie logistyki 4.0 na systemach informatycznych oznacza, że niezbędne stają się działania zapobiegające dezorganizacji łańcucha dostaw poprzez ataki hakerskie i ochronienie przed próbami defraudacji bądź wydobycia wrażliwych danych.

Następny krok – Logistyka 5.0

Oczywiście wprowadzenie automatyzacji i nowoczesnego oprogramowania to nie koniec przemian w branży transportowej. Powoli mówi się już o logistyce 5.0, która ma być oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązaniach gwarantujących jak najlepszą optymalizację pracy ludzi i maszyn. To m.in. technologie takie, jak wirtualna symulacja rzeczywistości, czyli tzw. „cyfrowy bliźniak”, a także dbałość o inteligentne zużycie energii, w tym korzystanie z zasobów odnawialnych. To także zwrot w stronę wykorzystania inteligentnych, biodegradowalnych materiałów, pojazdów elektrycznych i punktów odbioru. W ten sposób logistyka 5.0 będzie mogła ogłosić triumf w walce o ograniczenie śladu węglowego i zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.