Blog

Cyfryzacja logistyki: mniejsze firmy muszą przyspieszyć

Author: Marek Szymański

Kraje unijne mają jeszcze sporo do nadrobienia w przypadku digitalizacji procesów biznesowych, w tym usprawnienia łańcuchów dostaw.

Pandemia nieco przyspieszyła te procesy, ale w części firm skończyło się tylko na deklaracjach. Najnowsze dane Eurostatu oraz Komisji Europejskiej dają sporo do myślenia.

Jak wynika z tzw. indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) liderami w cyfryzacji pozostają kraje skandynawskie. Biorąc np. pod uwagę kryterium usług zlokalizowanych w chmurze, w Finlandii korzysta z nich 99 na 100 dużych firm, w Szwecji tylko kilka procent mniej, za to w Rumunii tylko 33 procent.

Wg założeń Komisji Europejskiej cyfryzacja zbliża nas także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w tym green supply chain. Tymczasem wg raportu Eurostatu, w przypadku małych i średnich firm poziom cyfryzacji wynosi średnio ok. 40 procent. Dużo lepiej średnia ta wypada w dużych europejskich firmach, które już w ponad 70 procentach osiągnęły cele tzw. Cyfrowej Dekady. 

Newsletter CargoON