Blog

Dock Scheduler – zarządzaj oknami czasowymi

Author: Rafał Olek
Z pewnością załadunek lub rozładunek przez wielu przedstawicieli branży kojarzy się z chaosem, kolejkami i stresem, czy na pewno ładunek dojedzie w odpowiednim czasie. Istnieją jednak rozwiązania, które tych nieprzyjemnych sytuacji pozwolą uniknąć.

Z pewnością załadunek lub rozładunek przez wielu przedstawicieli branży kojarzy się z chaosem, kolejkami i stresem, czy na pewno ładunek dojedzie w odpowiednim czasie. Istnieją jednak rozwiązania, które tych nieprzyjemnych sytuacji pozwolą uniknąć.

Odpowiednie zarządzanie harmonogramem magazynu skraca czas oczekiwania na załadunek nawet o 70%, a dodatkowo pomoże zwiększyć jego efektywność. Jak to osiągnąć, podpowiadamy w artykule. 

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań oferujących zarządzanie oknami czasowymi w logistyce. Systemy te pozwalają na cyfrowe sterowanie harmonogramem dostaw, podnosząc tym samym poziom współpracy na relacji załadowca – przewoźnik, dostawca – producent i nie tylko. Niespójny harmonogram i długi czas oczekiwania na załadunek/rozładunek dezorganizuje pracę zleceniobiorcy, czyli spedytora lub przewoźnika. Dla producenta wiązać się to może z większymi kosztami, które mogą wynikać między innymi z kar umownych. Dlatego rozwiązanie tego problemu będzie korzystne dla obu stron łańcucha dostaw. Platformy dostępne na rynku mogą sprawnie poprawić przebieg tego procesu, ale do tego niezbędna jest świadoma decyzja osób zarządzających łańcuchem dostaw, implementacja rozwiązania oraz zmiana dotychczas wypracowanych nawyków. 

Wykres pokazujący wyniki badania o narzędziach do zarządzania oknami czasowymi

Z badania przeprowadzonego wśród firm produkcyjnych, będących klientami Platformy Trans.eu wynika, że tylko 30% użytkowników zna rozwiązania służące do zarządzania oknami czasowymi.

Jedynie 14% z nich deklaruje, że aktywnie korzysta z tych narzędzi. 

Dlaczego to cenione przez spedytorów i przewoźników rozwiązanie wciąż jest tak mało popularne wśród załadowców? A przecież wszyscy wiemy, że czas to pieniądz – w szczególności w łańcuchu dostaw oraz w magazynie, gdzie każda minuta jest na wagę złota. Ci producenci,  u których wprowadziliśmy już rozwiązanie do zarządzania oknami czasowymi, zauważają wiele korzyści.

Na podstawie przeprowadzonych badań, możemy wyróżnić kilka najbardziej istotnych problemów, związanych z brakiem posiadania przez załadowców cyfrowego narzędzia do zarządzania harmonogramem dostaw:

✔️ Kolejki na załadunkach i rozładunkach

✔️ Brak danych bieżących oraz historycznych pokazujących dokładną godzinę przyjazdu przewoźników oraz dostawców

✔️ Brak spójnego harmonogramu, do którego wgląd mają podwykonawcy i dostawcy, gdzie sami mogą dokonać bookingu na podstawie wolnych slotów czasowych

✔️ Brak narzędzia do sprawnej i szybkiej komunikacji pomiędzy pracownikami i magazynami – statusy awizacji pojazdu 

Po pierwsze: porządek

Najlepiej zobrazuje to przykład jednego z naszych partnerów biznesowych, realizującego około 60 załadunków dziennie. Przed implementacją narzędzia do obsługi okien czasowych, przyjazd kierowców na załadunek był bardzo nieregularny. Na przykład, o 8:00 rano nie podstawiał się żaden z przewoźników. Dla odmiany, o godzinie 12:00 tworzyła się kolejka, która zaczynała się przy portierni, kończąc swój bieg na początku skrzyżowania oddalonego o około 1km. Jak możemy się domyślać, z takiego obrotu sprawy nikt nie był zadowolony – w magazynie panował chaos, a podwykonawcy narzekali na zbyt długi czas załadunku. 

Obecnie – po implementacji wspomnianego rozwiązania, klient zauważył szereg usprawnień: 

🔷 awizacje są realizowane za pośrednictwem systemu, gdzie odsetek dostaw podjętych poza platformą wynosi ok. 8% (sytuacje nagłe, niespodziewane);

🔷 do harmonogramu mają dostęp spedycje oraz przewoźnicy, którzy w prosty sposób mogą dokonać awizacji, podając dane pojazdu oraz kierowcy realizującego transport;

🔷 użytkownicy zyskują również możliwość kontroli pojazdu i elastycznej zmiany czasu operacji, jeżeli zajdzie taka konieczność;

🔷  logistyk nie skupia się na pilnowaniu, kiedy będzie auto, bo to przewoźnikom zależy na tym, aby wybrać najdogodniejszą godzinę;

🔷 producentowi zapewnia to pełną transparentność, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad obsługą załadunków i rozładunków.

Umiejętne zarządzanie harmonogramem magazynu skraca czas oczekiwania na załadunek nawet o 70%.

Po drugie: większa wydajność 

Korzyścią dla załadowcy jest niewątpliwie zwiększenie wydajności pracy magazynu, za pośrednictwem odpowiedniego planowania załadunków i rozładunków. Dzięki systemowi możemy odpowiednio wyliczyć ilość wydawanego oraz przyjmowanego towaru w danym dniu, a nawet z wyprzedzeniem o kilka dni do przodu.

Dzięki temu usprawnieniu można również efektywniej zarządzać pracownikami. W procesie awizacji uwzględniamy trzy najważniejsze role – ochroniarza, magazyniera oraz logistyka. Każdy uczestnik procesu skupia się na swoich zadaniach, a ewidencja wykonanych czynności pozostaje w systemie. Pracownicy nie są zmuszeni walczyć z chaosem, mogąc odpowiednio rozłożyć pracę w ciągu całego dnia, a nie tylko w godzinach “magazynowego szczytu”. 

Właściwa organizacja pracy pracowników w połączeniu z odpowiednim planowaniem czynności magazynowych wpływa na zwiększenie wydajności w obszarze zarządzania harmonogramem dostaw.

Po trzecie: komunikacja

Narzędzie to ułatwia również komunikację między pracownikami za pośrednictwem dostępnych statusów w systemie. Dzięki nim widzimy, co dokładnie dzieje się z pojazdem od momentu pojawienia się go przy portierni do wyjazdu z terenu zakładu. Korzystając z uproszczonych funkcjonalności Yard Managementu, wszystkie statusy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co sprawia, że proces jest przejrzysty i możemy go monitorować w jednym miejscu. Operacje są archiwizowane, dzięki czemu w sytuacjach chociażby spornych, mamy możliwość powrotu i ponownej weryfikacji.  

Właściwa implementacja narzędzia oraz zaangażowanie osób odpowiedzialnych za obsługę łańcucha dostaw pozwala wyżej wymienione korzyści osiągnąć w naprawdę krótkim czasie.

Dock Scheduler logo

Dock Scheduler  – nowoczesny system do zarządzania oknami czasowymi oferowany przez Trans.eu Group S.A. Jeśli szukasz odpowiedniego narzędzia lub masz pytania, napisz do nas: info.pl@cargoon.eu

  

Autorem tekstu jest Damian Swoboda.