Blog

Jak zwiększyć efektywność łańcucha dostaw?

Author: Konrad Potocki
Jak zwiększyć efektywność łańcucha dostaw?

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, zoptymalizować koszty i poprawić kluczowe wskaźniki finansowe w przedsiębiorstwie.

Osiągnięcie tych korzyści wymaga jednak skoordynowanego podejścia, popartego wykorzystaniem innowacyjnych systemów informatycznych, które ułatwią kontrolę poszczególnych procesów oraz umożliwią ich dalszą optymalizację. Jak skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw?

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do działań realizowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Obejmuje takie czynności jak organizacja przepływu towarów oraz usług, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji czy zarządzanie zasobami. Jego celem jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo przewagi rynkowej poprzez jak najefektywniejsze i najpełniejsze zaspokojenie potrzeb finalnego odbiorcy. Efektywność łańcucha dostaw bezpośrednio wiąże się z automatyzacją poszczególnych procesów. Najnowsze technologie są dziś niezbędne do synchronizacji planów produkcji z dostawami czy przyspieszenia realizacji zamówień. Innowacyjne systemy informatyczne w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technicznym dają najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przeczytaj też: Jakie technologie i rozwiązania wspomagają cyfryzację łańcucha dostaw?

Co należy wiedzieć o efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw powinno bazować na:

1. Szybkim realizowaniu zadań

Skuteczność łańcucha dostaw zależy od czasu, w jakim zostaje ukończony cały proces przepływu towarów od dostawcy do klienta (lub odwrotnie w przypadku zwrotów). Do podniesienia szybkości realizacji zadań konieczna jest odpowiednia infrastruktura, zwłaszcza ta informatyczna.

2. Harmonizowaniu funkcjonowania poszczególnych jednostek w łańcuchu dostaw

Poszczególne ogniwa w łańcuchu dostaw różnią się pod względem czasu potrzebnego do wykonania zadań. Harmonizowanie pozwala zredukować poziom zapasów, a więc zmniejszyć koszty.

3. Zapewnieniu przepływu informacji

Zarządzanie łańcuchem dostaw powinno dążyć do zapewniania przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami we właściwej formie, miejscu oraz czasie. Istotne są zwłaszcza takie kwestie jak zadbanie o odpowiedni poziom zapasów materiałów czy surowców, określenie czasu realizacji zamówienia czy zagwarantowanie przepływu środków pieniężnych w celu zabezpieczenia zapasów.

4. Poznaniu i realizacji potrzeb poszczególnych ogniw w łańcuchu dostaw

Chcąc zadbać o efektywność łańcucha dostaw, należy skoncentrować się na potrzebach każdej jednostki z osobna i jednocześnie na wszystkim razem, tak aby stworzyć spójny system wymiernych wartości.

Przeczytaj też: Idzie ochłodzenie dla gospodarek i łańcuchów dostaw. Pobierz bezpłatny raport

efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Przejrzyste zarządzanie łańcuchem dostaw

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? Przede wszystkim na takiej organizacji, aby umożliwić wymianę danych w czasie rzeczywistym. Już od samego początku zarządzanie łańcuchem dostaw powinno opierać się na zbudowaniu silnych relacji, zyskaniu pełnej przejrzystości i zintegrowaniu przepływu informacji z klientami oraz dostawcami. To pomoże usprawnić koordynację przepływu towarów i wpłynie na obniżenie kosztów transportu. Dodatkowo przyspieszy sprzedaż oraz poprawi obsługę klienta. Przejrzysta logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw są dziś możliwe głównie dzięki systemom informatycznym. Kluczem jest tutaj nowoczesna technologia. Powinna tak koordynować poszczególne ogniwa w łańcuchu, żeby wszystko było ze sobą powiązane: począwszy od planowania, poprzez magazynowanie, sprzedaż, transport oraz obsługę klienta.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – CargoON

Organizacja transportu należy do jednych z największych wyzwań zarządzania łańcuchem dostaw. W odpowiedzi na nie powstało CargoON Freights, czyli narzędzie pozwalające automatycznie przydzielić ładunki – zarówno w ramach kontraktów, jak i stałej współpracy. Nawiązując z nami współpracę, załadowca nie musi martwić się o to, gdzie szukać przewoźników – algorytm znajduje ich za niego, opierając się na wcześniej ustalonych wytycznych. Tym samym zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność, a także pozwala maksymalnie wykorzystać posiadane capacity, co przekłada się na oszczędność.

Umów się na demo, wypróbuj CargoON i przekonaj się, na czym polega efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw!

Webinar: Jak zwiększyć efektywność łańcucha dostaw?

Kryzys energetyczny, czy nadchodząca recesja przyniesie znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw?

Obejrzyj webinar, a dowiesz się:

👉 Gdzie jesteśmy i gdzie będziemy – stawki i prognozy.

👉 Gdzie szukać optymalizacji kosztów w transporcie i jak zwiększyć jego efektywność?

👉 Polska hubem logistycznym Europy? Nowe łańcuchy dostaw w obliczu wojny.

👉 Jak zwiększyć przepustowość magazynu?

👉 Cyfryzacja łańcucha dostaw – dostępne technologie.

VIDEO: Odporność na kryzys. Jak zwiększyć efektywność łańcucha dostaw?

Kryzys energetyczny i dająca się już odczuć recesja niosą wielkie wyzwania dla wszystkich przedsiębiorstw. Czy istnieje jakaś pigułka na kryzys? Jak zadbać o efektywność łańcucha dostaw w trudnych czasach? Obejrzyj webinar i poznaj opinie ekspertów branży TSL.

Hasła takie jak logistyka 4.0 czy cyfryzacja transportu towarzyszą nam już od wielu lat. Technologia w branży TSL musi dziś umożliwiać zbieranie i wykorzystanie danych, tak by wspierać współpracę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Bez tego ciężko dziś odpowiadać na wyzwania, które stoją przed łańcuchami dostaw.

Globalna gospodarka powoli przyzwyczaja się do Czarnych łabędzi

Czarne łabędzie, to jak wiemy nieprzewidywalne wydarzenia, na które nie sposób się przygotować. Potrafimy już o nich otwarcie rozmawiać, ale ciągle je ,,dokarmiamy’’, nie zmieniając sposobów zarządzania. Wiele firm wciąż funkcjonuje według dawnych schematów, odkładając ważne wyzwania, np. cyfryzację procesu dostaw. W obliczu rosnących zagrożeń dla łańcuchów dostaw wydaje się dość ryzykowne. Przypomina to grę w szachy, kiedy po rozegranej rundzie potrzebujemy nowego rozdania na zupełnie nowych zasadach, ale takiego, które umożliwia potencjalną wygraną. Czy wobec tego łańcuchy dostaw rzeczywiście są w trakcie transformacji?

Jak zabezpieczyć firmę i wyzwania, które czekają logistyków w najbliższym kwartale? Obejrzyj webinar i poznaj opinie ekspertów branży TSL:

Odporność na kryzys

Wojciech Kośnik

 • Key Account Manager, Centrum Pali Sp. z o.o.
 • W Centrum Pali postawiliśmy na cyfryzację procesów logistycznych i gospodarki magazynowej wiele lat temu. Taka strategia umożliwia nam optymalizację pracy, redukcję kosztów oraz poprawę relacji z partnerami. Jeśli kierowca nie marnuje czasu na stanie w kolejce do załadunku, mamy większe szanse na owocną współpracą. Każdy przewoźnik jest dla nas cenny, zatem stawiamy na jakość i technologię.

efektywność łańcucha dostaw

Największe wyzwania dla łańcuchów dostaw

Skutki wojny w Ukrainie:

 • 140 krajów odczuwa skutki przerwanych łańcuchów dostaw.
 • 30-50 proc. firm wstrzymało działalność.
 • Ograniczenie dostaw stali, rud żelaza i zboża.
 • Miny na Morzu Czarnym.
 • Obwód kijowski stracił ponad 20% magazynów.
 • Ograniczenie Nowego Jedwabnego Szlaku.
 • Brak dostaw prądu utrudnia wykorzystanie kolei ukraińskiej

Wyzwania:

 • Rozbudowa infrastruktury kolejowej i terminali przeładunkowych.
 • Dostosowanie wagonów i linii do wymiarów europejskich.
 • Budowa magazynów.
 • Wytyczenie nowych szlaków logistycznych.
 • Poprawa przepustowości granic.
 • Wznowienie transportu morskiego.

Przepływy:

 • Orientacja na Europę.
 • Polska hubem odbudowy.
 • Nowe szlaki, nowi przewoźnicy: Turcja, Kazachstan.
 • Niewiadome losy Nowego Jedwabnego Szlaku.
 • Wykorzystanie polskich portów i kolei LHS.
 • Magazyny we wschodniej Polsce.
 • Zakaz wjazdu do Rosji (transport przez Białoruś).

Rafał Jabłoński

CEO, System Transport Sp. z o.o.

Musimy zacząć rozsądnie gospodarować zasobami, optymalizować to, co już posiadamy oraz pogodzić się z faktem, że żyjemy w wyjątkowo trudnych czasach. Wymaga to skupienia się na optymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału z jednoczesną gotowością na dalsze wzrosty efektywności.

Piotr Roczniak

Head of Business Consulting, CargoON

Zachęcam do sięgania do danych, tak aby zasilały ośrodek decyzyjny. Kluczowe jest tu wykorzystanie technologii, ale także korzystanie z platform, które umożliwiają łączenie łańcucha dostaw wielu partnerów. Pozwala nam to na oszczędność czasu, większą elastyczność i optymalizację procesów. Dobre, świadome decyzje, poparte danymi – procentują.