Blog

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) – na czym polega?

Author: CM
zarządzanie łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw to określenie stosowane do nazwania całego procesu logistycznego. W jego skład wchodzą wszystkie etapy od złożenia zamówienia, po jego kompletację, pakowanie, wysyłkę towaru, jego dostarczenie i rozliczenie faktur.

Oczywiście rozbudowane procesy potrafią składać się z bardzo wielu współzależnych ogniw, a sama wysyłka towaru może być wręcz wielopoziomowa. Trzeba więc nimi odpowiednio zarządzać.

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na przyjęciu właściwego sposobu postępowania, aby proces przebiegał jak najsprawniej. Dotąd typowe podejście do spedycji i transportu towarów określało pojęcie logistyki „just in time”, czyli dostaw realizowanych dokładnie na czas. Pandemia pokazała ograniczenia tego systemu i jednocześnie stała się okresem wzmożonych zmian w łańcuchu dostaw. To nie tylko automatyzacja i cyfryzacja, ale także optymalizacja tras, a w aspekcie globalnym również reshoring czy nearshoring. Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Przepływ towarów nigdy nie był tak skomplikowany, jak wcześniej. Liczba zmiennych, jaka towarzyszy ekspedycji ładunków jest tak wielka, że bez scentralizowanego systemu połączonych ogniw ciężko mówić o efektywności. Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw? To kierowanie składowaniem i transportem towarów, monitorowanie przewozów, kontrola stanu zapasów, zbieranie informacji z systemu, a nawet prognozowanie popytu, produkcji i organizacja pracy magazynu. Zarządzanie łańcuchem dostaw nie ogranicza się do zintegrowanego planowania działań, bez których towary nie trafią do odbiorców. Nowoczesne zarządzanie opiera się nie tylko na doświadczonych pracownikach, ale również na doskonale opracowanej strategii oraz wdrożeniu pionierskich technologii, jak np. zautomatyzowane przydzielanie ładunków, dostępne w CargoON.

Jakie są główne elementy zarządzania łańcuchem dostaw?

Na zarządzanie łańcuchem dostaw składają się takie elementy jak planowanie, czyli określanie potrzeb kontrahentów oraz celów firmy, a także określenie wskaźników realizacji planów. Kolejny krok to pozyskiwanie przewoźników w celu realizacji zamówień transportowych, od przyjęcia towaru, po jego wydanie i dostarczenie do odbiorcy. Proces ten musi być monitorowany i koordynowany. Praca poszczególnych elementów łańcucha dostaw jest zorganizowana w oparciu o harmonogramy. Współpraca z kontrahentami opiera się na cyfrowych narzędziach, które dzięki funkcjonowaniu na bazie „chmury” gwarantują dostęp z dowolnego miejsca na świecie. W zarządzaniu łańcuchem dostaw bardzo istotna jest komunikacja między jego wszystkimi uczestnikami. Od producentów i załadowców, przez spedytorów i logistyków, przewoźników, po sprzedawców bądź odbiorców towarów. Dla zapewnienia pełnej wiarygodności konieczna jest transparentność. Przejrzyste działania pozwalają lepiej reagować w sytuacjach kryzysowych i adaptować akceptowane rozwiązania.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – dlaczego warto?

Kluczowe atuty wynikające z usprawnienia każdego ogniwa zaopatrzenia to zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów i oszczędność czasu. Za sprawą monitoringu scentralizowany system do zarządzania łańcuchem dostaw pozwala zlokalizować i zdefiniować problemy na każdym etapie procesu. Cyfrowa analityka danych umożliwia dokładne prognozowanie okresów zwiększonego bądź zmniejszonego popytu. W ten sposób można reagować z wyprzedzeniem na takie zjawiska jak niski stan zapasów, czy kongestia. Optymalizacja procesu poprzez wprowadzenie harmonogramów cyfrowej awizacji, jak np. Dock Scheduler pomaga zmniejszyć zastoje i kolejki do magazynów. Właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw to przyspieszenie tempa przepływu towarów, wzrost zadowolenia kontrahentów, a także finalnego odbiorcy. W konsekwencji wdrożenia dobrych praktyk rośnie także rentowność firmy. To najważniejsze korzyści z wprowadzenia scentralizowanego systemu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Niezwykle ważne jest, aby system do zarządzania łańcuchem dostaw był odpowiednio chroniony. Ze względu na rosnącą liczbę przestępstw w sieci, cyberbezpieczeństwo zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu. Cyfrowe zarządzanie łańcuchem dostaw musi być odporne na takie zagrożenia. Inne istotne kwestie to implementacja zasad zrównoważonego rozwoju do łańcucha dostaw. Tym samym oprócz problemów związanych z przepływem towarów dochodzą kwestie związane z ochroną środowiska i wpływem śladu węglowego dostaw na efekt cieplarniany. To także społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzanie łańcuchem dostaw w obecnych czasach wymaga uważnego połączenia aktywności na wielu różnych obszarach i nowoczesnego otwartego podejścia do zmian. Oczywiście zmian na lepsze.