REPORTS ON

Benchmarky hodnotení
a správy o výkonnosti

Údaje, ktoré poháňajú
vaše podnikanie

Naše algoritmy analyzujú anonymné údaje z miliónov nákladov,
aby vytvorili aktuálny obraz o podmienkach na trhu
a poskytli vám nástroje na lepšie obchodné rozhodnutia.

Porovnajte svoje sadzby s trhovými
sadzbami a ušetrite peniaze

Vedieť o vlastných sadzbách nestačí. Vďaka našim prehľadom ľahko nájdete miesta, kde sa vaše kurzy odchyľujú od priemeru na voľnom trhu.

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

Údaje sa
aktualizujú denne

Vždy máte aktuálne dáta a rýchlo reagujete
na zmeny na trhu
. Už sa nemusíte spoliehať na pravidelne generované statické prehľady a zmena rozsahu údajov je doslova na dva kliknutia!

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

Skontrolujte efektivitu svojich
tímov a dodávateľov

Optimalizujte prácu svojej spoločnosti vďaka prehľadom, ktoré ukazujú, ako dobre vaši zamestnanci vyjednávajú sadzby a ako sú jednotliví dopravcovia pohotoví, presní a cenovo konkurencieschopní

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

Vaše dáta
sú len vaše

Naše prehľady vám poskytujú lepší prehľad o výkonnosti vášho podnikania
spracovaním a analýzou vašich vlastných údajov. Nie sú zdieľané s nikým iným.
Niektoré prehľady porovnávajú vaše údaje s priemernými a anonymnými údajmi,
ktoré sú verejne dostupné na spotovom trhu.

Vzorové reporty:

Náš analytický modul sa neustále vyvíja.
Aktuálne dostupné prehľady predstavujú desiatky metrík. Tu je niekoľko príkladov:

Benchmark

BENCHMARK
Informácie o akceptovanej
sadzbe za prepravu v porovnaní
s rozsahom sadzieb, ktoré sa objavili počas rokovaní,
v porovnaní s priemernou sadzbou na voľnom trhu v daný deň.

Negotiations

Prehľad ukazuje, aké úspory na nákladoch
sa dosiahli alebo by sa mohli dosiahnuť
v dôsledku efektívnych rokovaní. Ukazuje aj
efektivitu logistického oddelenia výpočtom
celkových úspor.

Performance

Porovnanie aktivity a efektivity
zamestnancov a celej firmy pri práci
na platforme a množstva práce
pri hľadaní subdodávateľov.

Load delivery
costs

Prehľad zobrazujúci náklady na prepravu
jedného nákladu podľa tony, palety, kilometra
a tonokilometra, čo je užitočné najmä
pri nákladoch s viacerými miestami nakládky alebo vykládky.

Pozrite si ukážku CargoON

Vyplňte formulár a my vám zavoláme a dohodneme si stretnutie

Termín bude potvrdený konzultantom

Máte ešte chvíľku čas?

Pred odoslaním formulára môžete uviesť niekoľko doplňujúcich údajov. Nie je to potrebné, ale uľahčí nám to prípravu najlepšej ponuky. Ďakujeme

Vyberte rozsah alebo možnosť „Neviem“.

Informačná povinnosť GDPR – Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je Poskytovateľ služby - Trans.eu, s.r.o. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovensko (kontakt: (+421) 233 006 762, info.sk@trans.eu). Osobné údaje budú spracované s cieľom (i) pripraviť, uzavrieť a následne vytvoriť licenčnú zmluvu a dohodu o poskytnutí prístupu k platforme Trans.eu (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR, (ii) splnenie (daňové a daňové záležitosti - 6 (1) (c) GDPR), (iii) uskutočnenie oprávnenej činnosti vykonávanej správcom alebo treťou stranou (vrátane vykonávania marketingových aktivít a vymáhania pohľadávok - 6 ods. 1 písm. C) GDPR). Informácie o vašich právach a ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.