Okrem toho ponúkame služby preverovania potenciálnych prepravných partnerov a ich schopnosti poskytovať prepravné služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka na dodržiavanie predpisov.