Trans.eu, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 46167161
IČ DPH: SK 2023260723
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 73002/B