Pozrite si ukážku CargoON

Vyplňte formulár a my vám zavoláme a dohodneme si stretnutie

*Povinné polia

Máte ešte chvíľku čas?

Pred odoslaním formulára môžete uviesť niekoľko doplňujúcich údajov. Nie je to potrebné, ale uľahčí nám to prípravu najlepšej ponuky. Ďakujeme

Vyberte rozsah alebo možnosť „Neviem“.

Informačná povinnosť GDPR – Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je Poskytovateľ služby - Trans.eu, s.r.o. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovensko (kontakt: (+421) 233 006 762, info.sk@trans.eu). Osobné údaje budú spracované s cieľom (i) pripraviť, uzavrieť a následne vytvoriť licenčnú zmluvu a dohodu o poskytnutí prístupu k platforme Trans.eu (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR, (ii) splnenie (daňové a daňové záležitosti - 6 (1) (c) GDPR), (iii) uskutočnenie oprávnenej činnosti vykonávanej správcom alebo treťou stranou (vrátane vykonávania marketingových aktivít a vymáhania pohľadávok - 6 ods. 1 písm. C) GDPR). Informácie o vašich právach a ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.