Flexibilný a automatizovaný
systém riadenia
cestnej dopravy

CargoON je skutočne jedinečný nástroj pre odosielateľov.
Ponúka flexibilný prístup ku kapacite prostredníctvom
kombinácie zmluvnej a spotovej spolupráce
s dopravcami.
Zaručuje úplnú digitalizáciu dodávateľského reťazca.

 

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

Pred realizáciou projektu predstavovalo percento výpadkov dodávok 30,4% celkovej dopravy. Dnes sa toto číslo blíži k 3-4%.

Prečo je CargoON
jedinečný?

CAPACITY ON

Bezkonkurenčný prístup k dopravnému priestoru

CargoON automatizuje prideľovanie nákladov vašim dôveryhodným alebo zmluvným partnerom. Pri nedostatku kapacity, zaisťuje prístup k rôznym formám spotovej spolupráce so sieťou overených dopravcov a špeditérov.

 

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

SAVINGS ON

Optimalizácia nákladov a predikcia sadzieb

Náš algoritmus okamžitých cenových ponúk na spotovom trhu a automatické pravidlá uľahčujú výber najlepšej ponuky dopravy a ušetria vám peniaze bez kompromisov v oblasti bezpečnosti.

 

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

FAST
IMPLEMENTATION
ON

Rýchla a jednoduchá implementácia a integrácia

Zabudnite na komplikované implementácie, ktoré si vyžadujú váš čas a zdroje. CargoON je cloudové riešenie, ktoré je možné integrovať s aplikáciami SAP, ERP alebo TMS v priebehu niekoľkých týždňov. Na Platformu implementujeme aj tých špeditérov a prepravcov, ktorí spolupracujú s vašou spoločnosťou, ale zatiaľ nie sú dostupní v našej sieti.

 

NAPLÁNOVAŤ SI UKÁŽKU

SUSTAINABILITY ON

Vypočítajte si REÁLNE emisie CO2 a vedome sa zapojte do boja za ochranu klímy

Digitalizácia otvára cestu k výpočtu uhlíkovej stopy. Vďaka informácii o tom, akým vozidlom, s akou euro normou bol daný náklad prepravený, môžeme vedomejšie robiť rozhodnutia prospešné pre našu planétu.

End-to-end Digitalization ON

Riešenia zahrnuté v CargoON zaisťujú úplnú digitalizáciu dodávateľského reťazca. Prináša skutočné úspory, zvyšuje produktivitu vašej spoločnosti a zavádza transparentnosť vo vzťahoch s vašimi dodávateľmi.

 • Freights

  Automatické riadenie prepravy a flexibilný prístup k nákladom

 • Visibility

  Status nákladu k dispozícii ako štandard

 • Dock Scheduler

  Efektívna správa časových okien v sklade

 • Simple Tenders

  Rýchle a jednoduché výberové konanie

 • Reports

  Benchmarky hodnotení a správy o efektívnosti dopravy

Naši zákazníci

CargoON je produktom Trans.eu Group S.A
a súčasťou Platformy Trans.eu

SPOZNAJTE NÁS LEPŠIE