Blog

Więcej mega ciężarówek na europejskich szlakach

Author: Marek Szymański

Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją przepisów związaną z masą i wymiarami pojazdów ciężarowych. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie przewozów przez pojazdy dłuższe i cięższe.

Zdaniem ekspertów KE wykorzystanie większych składów prowadzi do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a także szerszego wykorzystania możliwości transportu intermodalnego. Sceptycy uważają jednak, że europejskie szlaki transportowe nie są gotowe na taką zmianę, a powszechne zastosowanie dłuższych i cięższych składów może okazać się po prostu niebezpieczne dla pozostałych użytkowników dróg.

Znowelizowana dyrektywa pozwalałaby np. na automatyczną autoryzację transgranicznego transportu cięższych lub dłuższych pojazdów pomiędzy wszystkimi sąsiadującymi państwami członkowskimi, które na to zezwalają (Decyzję o dopuszczeniu większych składów podejmują indywidualnie poszczególne kraje Unii Europejskiej, dyrektywa ma umożliwić poruszanie się takich pojazdów między państwami). Chodzi więc o zharmonizowanie przepisów, które dopuszczają do ruchu pojazdy do 44 ton oraz 75 metrów długości, a także europejskie systemy modułowe do 25,25 metra długości i 60 ton. 

Ciężarówki z naczepami do 44 ton mogą już poruszać się po terenie 13 państw, a obecnie taka możliwość testowana jest przez przewoźników hiszpańskich. Hiszpania pracuje także nad uproszczeniem wymogów dotyczących zezwoleń i poruszania się megaciężarówek i podwójnych naczep.