Blog

Spada produkcja, ale łańcuchy dostaw są spokojne

Author: Marek Szymański

Ekonomiści są zdezorientowani najnowszymi danymi z Indeksu PMI, który rejestruje nastroje inwestycyjne gospodarki. Wynika z nich, że ożywienie gospodarcze w Europie nabiera tempa. Problem jednak w tym, że dane rynkowe są niejednoznaczne.

Wprawdzie indeks PMI urósł powyżej magicznej granicy 50 punktów (54,4), ale spowolnienie w przemyśle nadal się pogłębia. Wprawdzie jak uspokaja Reuters, łańcuchy dostaw nie uległy załamaniu, ale rośnie przepaść między wzrastającym szybko sektorem usług a sektorem produkcyjnym. Zwraca na to uwagę m.in. Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. Ekspert dodaje jednocześnie, że mimo wszystkich rozbieżności Indeks PMI pokazuje ,,bardzo przyjazny ogólny obraz gospodarki europejskiej’’.

Indeks PMI bada nastroje wśród menedżerów dokonujących zakupów dla swoich firm.  Purchasing Managers Index pokazuje aktywność menedżerów, którzy nabywają różne dobra i usługi na rynku. Przyjmuje się, że wartość Indeksu powyżej 50 punktów oznacza wzrost gospodarczy i zapowiada dobrą koniunkturę, a poniżej oznacza mniejszy optymizm rynku i kurczące się zakupy. Publikowane wyniki dotyczą strefy euro. 

Dodajmy, że także wyniki marcowe PMI były zachęcające. – Wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro w marcu przyspieszył do 10-miesięcznego maksimum, co jest kolejną oznaką, że gospodarka odżywa po zeszłorocznych spadkach. Presja inflacyjna nadal ulegała łagodzeniu, a w przemyśle odnotowano wręcz gwałtowny spadek kosztów – piszą eksperci w raporcie S&P Global. Także menedżerowie odpowiedzialni za łańcuchy dostaw potwierdzają niewielkie ożywienie, ale radzą wstrzymać się z nadmiernym optymizmem co najmniej do końca maja.