Blog

Smart farming: sektor agro czeka rewolucja

Author: Marek Szymański
Smart farming: sektor agro czeka rewolucja - CargoON

Zdaniem Komisji Europejskiej najważniejszym trendem współczesnego sektora agro będzie do 2030 r. tzw. rolnictwo precyzyjne, nazywane także rolnictwem inteligentnym albo smart farmingiem.

Według najnowszych badań agencji Statista z października 2023 r. wartość tego rynku wzrośnie z ponad sześciu miliardów w 2021 r. do około 16 miliardów w roku 2027. Co to oznacza w praktyce? Lepsze planowanie upraw, precyzyjniejsze zastosowanie środków ochrony roślin, oszczędność wody i paliw, a także lepiej zaplanowana dystrybucja produktów. Zmiany klimatyczne, radykalne podniesienie kosztów w żywnościowym łańcuchu dostaw, mniejszy dostęp do zasobów wymuszają bowiem szybką cyfryzację rolnictwa.  

O smart farmingu mówi dziś cały sektor agro, bo zmiany przyczynią się niewątpliwie do zwiększenia wydajności sektora agro. Wobec wyzwań energetycznych, przerywanych co rusz łańcuchów dostaw z Ukrainy, problemów z dystrybucją i awizacją dostaw smart farming wydaje się według ekspertów racjonalnym rozwiązaniem dla sektora agro w Europie. Na rynku dostępne już liczne rozwiązania technologiczne dla rolnictwa precyzyjnego. Chodzi np. o czujniki, systemy wspomagania decyzji (DSS), systemy gromadzenia danych oraz blockchain. Wykorzystanie danych satelitarnych pozwoli lepiej wykorzystać dostępne dla rolnika zasoby.

W czasach niepewności innowacje i cyfryzacja stają się coraz ważniejsze  w sektorze rolno-spożywczym w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – potwierdza Beth Crawford, dyrektor Biuro Innowacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Dane środowiskowe są rzeczywiście alarmujące. Jak wynika z informacji ujawnionych przez ostatnie Światowe Forum Ekonomiczne, rolnictwo jest w 23% źródłem emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa 92% światowych zasobów słodkiej wody. 

Eksperci Forum zwracali uwagę na coraz większe wyzwania żywnościowe na świecie: do 2050 r. trzeba będzie wyżywić 2 miliardy ludzi więcej, niż do tej pory. Jak komentowali paneliści na Forum, rolnictwo musi stać się bardziej produktywne, ale jednocześnie zrównoważone. Sprzyja temu właśnie szybka cyfryzacja. – Dzisiaj rolnik nie może tylko uprawiać gleby. Musi na swoje gospodarstwo spoglądać szerzej, łącząc nowoczesne technologie i rolnictwo precyzyjne, ale również – co bardzo istotne – wymieniając swoje doświadczenia – mówił podczas polskiej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 Artur Szymczak, szef firmy Kuhn Maszyny Rolnicze.