Blog

Retail: System kaucyjny budzi emocje

Author: Marek Szymański
Retail: System kaucyjny budzi emocje

Polski sektor retail stoi przed dużym wyzwaniem logistycznym. Za niespełna rok, od 1 stycznia 2025 r., uruchomiony ma zostać system kaucyjny, a producenci, importerzy i właściciele marek zostali zobowiązani do selektywnej zbiórki opakowań.

Właściciele sklepów powyżej dwustu metrów kwadratowych będę zobowiązani odbierać jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Menedżerowie zarządzający łańcuchem dostaw zwracają uwagę, że czasu na wdrożenie systemu pozostało niewiele, a w innych krajach UE zajmowało to kilka lat.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zwraca uwagę na duże koszty przedsięwzięcia. – Dla średniej wielkości sklepu to olbrzymia inwestycja – na poziomie około miliona złotych, a każde dodatkowe obciążenie finansowe przekłada się na nasz biznes – tłumaczy. System kaucyjny to także wielkie wyzwanie dla łańcuchów dostaw, bo sklepy przestaną być tylko miejscem sprzedaży produktów, ale staną się także częścią systemu gospodarki odpadami. System dotyczy producentów napojów, opakowań, spółek z sektora handlowego oraz przetwórców surowców. 

Przeciwko systemowi w obecnym kształcie protestuje Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Obie organizacje wspólnie przekazały właśnie list otwarty do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak zwraca uwagę Andrzej Gantner wiceprezes PFPŻ, termin wdrożenia nowych przepisów należy uznać za nierealny ze względu na wymogi techniczne, organizacyjne i prawne. W opinii obu organizacji system kaucyjny jest dyskryminacyjny dla producentów napojów. Kontrowersje budzi np. zdecentralizowany system zbiórki opakowań, który zakłada, że dowolny operator systemu kaucyjnego będzie zarządzał zbiórką opakowań i wypłatą kaucji. 

System selektywnej zbiórki opakowań wynika z wdrożenia tzw. unijnej dyrektywy plastikowej, czyli dyrektywy SUP, Single-Use-Plastics. Dotychczas wdrożyło ją 11 państw europejskich, a Austria, Francja, Łotwa i Wielka Brytania przygotowują się do wdrożenia.