Blog

Gartner: Najskuteczniejsze łańcuchy dostaw częściej korzystają z AI

Author: Greg Gowans
Gartner Top-performing supply chains more likely to use AI

Organizacje osiągające najlepsze wyniki w łańcuchu dostaw inwestują w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w celu optymalizacji procesów w tempie ponad dwukrotnie wyższym niż firmy osiągające niższe rezultaty. Wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Gartner wśród 818 praktyków rynku.

Badanie przeprowadzone między sierpniem a październikiem 2023 r. wykazało przepaść między najlepszymi i najgorzej radzącymi sobie firmami w zakresie optymalizacji procesów za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co “wskazuje na głębszy rozdźwięk w strategii organizacji”. Gigant badawczy twierdzi, że firmy osiągające najlepsze wyniki “coraz częściej traktują priorytetowo wydobywanie wartości ze swoich zasobów cyfrowych w celu zwiększenia produktywności, zamiast dokonywania inwestycji cyfrowych w celu osiągnięcia efektywności, takiej jak oszczędności kosztów”.

Zdaniem ekspertów firmy Gartner “najlepsi” to ci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowali wyniki przewyższające oczekiwania w zakresie 5 pomiarów wyników łańcucha dostaw, tj.: prognozowania popytu, zarządzania zamówieniami i ich realizacji, planowania dostaw, logistyki i dystrybucji oraz planowania operacji sprzedaży/zintegrowanego planowania biznesowego.

Co więcej, Gartner twierdzi, że wśród 5 największych inwestycji cyfrowych, które mają przynieść wartość organizacji, firmy osiągające najlepsze wyniki są zdecydowanie bardziej zaawansowane w porównaniu do konkurentów, co potwierdzają poniższe liczby:

  • Współpraca z działem IT przy tworzeniu niemożliwych do złamania mechanizmów bezpieczeństwa danych (74% vs. 61%)
  • Tworzenie etycznych i wiążących ram ochrony danych w zakresie przetwarzania danych klientów (68% vs. 50%).
  • Uwzględnianie kwestii cyberbezpieczeństwa w umowach z dostawcami i pracownikami (66% vs. 57%)
  • Pozyskiwanie danych dotyczących satysfakcji klientów w ramach łańcucha dostaw (58% vs. 40%)
  • Analizowanie i wykorzystywanie specyficznych dla łańcucha dostaw danych dotyczących satysfakcji klientów (57% vs. 35%)

Komentując badanie, Ken Chadwick, wiceprezes ds. analiz firmy Gartner, powiedział:

“Przechwytywanie, ochrona, a następnie wykorzystywanie danych organizacji poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego jest przykładem tego, jak organizacje coraz częściej zwracają się w kierunku wartości niematerialnych, aby wydobyć nowe źródła wartości. Organizacje osiągające dobre wyniki wychodzą poza początkowy etap wdrażania i przechodzą do pełnego wdrożenia, co skutkuje lepszym podejmowaniem decyzji, które uwalniają nowe potencjalne korzyści”.