Blog

Firmy muszą raportować ślad węglowy

Author: Marek Szymański

Wielkimi krokami zbliża się obowiązek rejestrowania śladu węglowego przez niemal wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Od producentów, poprzez firmy transportowe, dystrybucyjne i handlowe. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a obowiązek rejestracji przebiegał będzie etapami.

Wszystko reguluje unijna Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotycząca obowiązku tzw. sprawozdawczości niefinansowej. Chodzi o raportowanie obszarów związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i prawami człowieka. 

I tak, w przypadku śladu węglowego obowiązek jego obliczania i publikowania nałożony jest najpierw na firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników (sprawozdanie za 2024 r.). W następnym roku raportowanie śladu węglowego dotyczyć będzie także przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób (sprawozdanie za 2025 r.). I wreszcie za 2026 r. obowiązek taki dotyczyć będzie części małych i średnich przedsiębiorstw: z takim założeniem jednak, że mają możliwość do 2028 r. zgłaszania braku gotowości do obliczania śladu węglowego.

Czym jest ślad węglowy? To całkowita suma emisji gazów cieplarnianych związanych bezpośrednio i pośrednio z wydarzeniem, organizacją lub produktem wyrażona w jednostkach masy CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla). Aktualne cele Unii Europejskiej to redukcja emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 55% do 2030 r., a następnie uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Chcesz dowiedzieć więcej o zmianach prawnych dla łańcucha dostaw w Unii Europejskiej, posłuchaj webinaru: LOGISTICS TALKS.

Newsletter CargoON