Blog

76% operatorów logistycznych zmaga się z niedoborem siły roboczej

Author: Greg Gowans
A study of 1,000 logistics decision-makers from 9 European countries, plus Canada and the USA, conducted by Descartes Systems Group and the Sapio research institute, has found that 76% of logistics operators are suffering from labour shortages.

Badanie przeprowadzone przez grupę Descartes Systems Group i instytut badawczy Sapio na próbie 1000 decydentów logistycznych z 9 krajów europejskich, Kanady i USA wykazało, że 76% operatorów logistycznych doświadcza braków kadrowych. W próbie tej znalazło się 150 menedżerów łańcucha dostaw, a także personel z sektorów produkcyjnego, dystrybucyjnego, logistycznego i transportowego.

76% respondentów przyznało, że doświadcza braków kadrowych, przy czym 37% określiło te braki jako poważne. Najbardziej dotkniętym sektorem okazał się transport. Problem dotyczy nie tylko pracowników operacyjnych, takich jak kierowcy ciężarówek. 55% menedżerów łańcucha dostaw, z którymi przeprowadzono wywiady, oświadczyło, że mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Braki kadrowe mają zrozumiałe konsekwencje dla operacji, 58% respondentów przyznało, że poziom obsługi klienta obniżył się w wyniku tych braków.

Wśród badanych firm francuskich 46% zainwestowało w technologię, co było najniższym wskaźnikiem spośród wszystkich krajów biorących udział w badaniu. 35% stwierdziło, że zainwestowali w technologię w celu poprawy zarządzania magazynem, zaś 34% w operacje transportowe i 31% w planowanie transportu.

Komentując wyniki, Mounir Zaïdi, Senior Sales Account Executive w Descartes, powiedział:

„Spowolnienie gospodarcze i zakończenie kryzysu Covid spowodowały, że w świecie logistyki pojawiła się myśl, że braki kadrowe z ostatnich lat się złagodzą. Ale tak się nie stało. Uczestnicy łańcucha dostaw nadal mają trudności z rekrutacją, a zatrudnionych pracowników muszą intensywnie szkolić. Biorąc pod uwagę, że ich wydajność zależy zarówno od ilości, jak i jakości zasobów, menedżerowie łańcucha dostaw muszą ponownie przemyśleć nie tylko strategie rekrutacji i retencji, ale także sposób wykorzystania technologii do złagodzenia wyzwań związanych z tym deficytem kadrowym.”