Blog

5 zasad odporności łańcucha dostaw w sektorze retail

Author: Greg Gowans
5 Guidelines for Retail Supply Chain Resilience

Niedawno opublikowany przez Retail Week raport "Supply Chain 2025" zawiera kluczowe wytyczne dla sieci handlowych, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw.

W raporcie stwierdzono, że inwestycje w magazyny i fabryki realizowane przez niektórych dużych detalistów pokazały, jak ważne jest dostosowanie się do dzisiejszej złożonej ery handlu. Giganci tacy jak Amazon, Tesco i Walmart dążą do wyższych standardów szybkiej dostawy, raport wskazuje również, że oczekiwania klientów w zakresie realizacji zamówień gwałtownie wzrosły, co wymaga ciągłych inwestycji logistycznych.

Kolejnym kluczowym aspektem podkreślonym w raporcie jest rola łańcuchów dostaw w ograniczaniu emisji CO2. Raport wzywa firmy z sektora retail do dostosowania swoich strategii do celów zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na etyczne i przyjazne dla środowiska praktyki oraz rentowność.

Raport zwraca w szczególności uwagę na pięć wytycznych dla sieci retail:

  • Biorąc pod uwagę trudny do przewidzenia klimat gospodarczy, inwestowanie w automatyzację i systemy oparte na sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia szybkości produkcji, obniżenia kosztów i poprawy jakości usług.
  • Dywersyfikacja łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości w obliczu napięć geopolitycznych i zmian regulacyjnych. Partnerstwa strategiczne mogą również łagodzić ryzyko i zwiększać odporność.
  • Pomimo postępu technologicznego, wykwalifikowane zasoby ludzkie pozostają niezbędne do nadzorowania, utrzymywania i optymalizacji operacji łańcucha dostaw. Sieci retail muszą priorytetowo traktować politykę kadrową, aby chronić wizerunek swojej firmy.
  • Kwestie środowiskowe, od zrównoważonego zaopatrzenia po efektywność energetyczną, są integralną częścią nowoczesnych łańcuchów dostaw w handlu detalicznym. Przejrzystość w zakresie praktyk środowiskowych zapewni również detalistom przewagę konkurencyjną.
  • Współpraca z wyspecjalizowanymi partnerami jest niezbędna, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów, rygorystycznym przepisom ESG i postępowi technologicznemu. Co więcej, strategiczne partnerstwa wspierają detalistów w osiąganiu wzrostu i dobrobytu.