Blog

Skuteczne sposoby na zmniejszenie kosztów w logistyce – poznaj je!

Author: CM
Skuteczne sposoby na zmniejszenie kosztów w logistyce – poznaj je!

Korzyści z cięcia wydatków operacyjnych w biznesie są oczywiste. Obniżenie kosztów w logistyce to uwolnienie środków na inwestycje, poprawa płynności kapitałowej firmy i zwiększenie marży.

Redukcja kosztów w logistyce nie powinna się skupiać tylko na aspekcie finansowym, ale dążyć do poprawy wydajności, wzrostu efektywności i usprawnieniu procesów. Sposoby na zmniejszenie kosztów w logistyce są liczne i opierają się na wprowadzaniu technologicznych nowinek oraz udoskonaleniu zarządzania. Oto 5 odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób można zmniejszyć koszty w logistyce?

Jak zredukować koszty w firmie?

Wdrożenie zmian najlepiej zacząć od zdefiniowania strategii łańcucha dostaw. W celu obniżenia kosztów w logistyce należy dokonać audytu każdego elementu, od produkcji, przez magazyny i dystrybucję, po sposoby dostaw zaopatrzenia i administrację firmy. Niestety nie wszędzie dotychczasowe wydatki okażą się sensowne. Cięcie wydatków powinno być poprzedzone przygotowaniem przemyślanego planu reorganizacji pracy w firmie. Zmniejszenie kosztów w logistyce nie może jednak pociągać za sobą spadku wydajności i jakości. Zatem jak zredukować koszty w firmie bez negatywnych skutków? Odpowiedzią są najnowsze trendy w logistyce, jak automatyzacja i cyfryzacja.

1. Lepsze zarządzanie magazynem

Zmniejszeniu kosztów w logistyce powinna towarzyszyć eliminacja złych praktyk. Chodzi tutaj o niewłaściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, jak np. powierzchni magazynowej, a także zmiana zarządzania zapasami. Zamiast wynajmować kolejne hale, można wdrożyć jeden ze sposobów na zagęszczenie towarów. Dzięki zastosowaniu różnych typów półek i regałów, piętrowaniu palet oraz zwężaniu alejek na dotychczasowej przestrzeni zmieści się o wiele więcej towarów. W magazynie warto grupować podobne towary razem, co zaoszczędzi na czasie przy ich wysyłce. Kolejny sposób na zmniejszenie kosztów w logistyce to wprowadzenie monitoringu stanu zapasów. Służyć temu będzie wprowadzenie scentralizowanego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Cyfrowe narzędzia pozwolą ocenić stan posiadanych zapasów, a na podstawie danych firmowych zasugerować, kiedy warto zainwestować w większe dostawy, a kiedy należy je zredukować. Dzięki cyfrowemu monitoringowi stanu zapasów nie dojdzie do sytuacji, w której na półkach brakuje towarów lub występuje ich nadmiar.

2. Automatyzacja – sposób na obniżenie kosztów w logistyce

Obniżenie kosztów w logistyce można osiągnąć również poprzez szersze wykorzystanie zdobyczy technologii, np. w magazynie. W celu cięcia kosztów należy jednak dokonać wcześniej inwestycji. Chodzi tu o automatyczne systemy przeładunkowe i roboty magazynowe, które z powodzeniem zastąpią pracowników. Oznacza to redukcję kosztów pracy i energii. Istnieją jednak znacznie tańsze możliwości unowocześnienia organizacji pracy. Poprzez wdrożenie specjalnych systemów informatycznych można usprawnić przepływ informacji między działami. Gdy wszystkie elementy składowe przedsiębiorstwa będą podpięte pod jedną bazę danych, łatwiej będzie skoordynować procesy. Każdy pracownik będzie korzystał z jednego systemu, co oznacza brak dublowania zamówień i ujednolicenie działań. Tym samym możliwe będzie wykrycie błędów i złych praktyk. Jakie są inne sposoby na zmniejszenie kosztów w logistyce?

3. Koniec z niewydolną obsługą dostaw i wysyłek

Długie kolejki ciężarówek przed bramami magazynów i powolne przeładunki to zmora wielu przewoźników. Przestoje w transporcie oznaczają wyższe koszty pracy i paliwa, a także bezużytecznie spędzany czas w oczekiwaniu na wolny slot. Tracą zarówno przewoźnicy, jak i załadowcy. Drogą do zwiększenia oszczędności jest optymalizacja transportu. Wykorzystując takie narzędzia cyfrowe, jak statusowanie frachtów dostępne w CargoON, można śledzić ładunki w dowolnym miejscu i czasie. Dowiedz się więcej na stronie producenta. Monitoring transportu idealnie uzupełnia awizacja dostaw i okna czasowe. Praca na zautomatyzowanych harmonogramach pozwala rozłożyć obciążenie i lepiej planować zapotrzebowanie na pracę przy przeładunkach, co prowadzi do obniżenia kosztów w logistyce.

4. Optymalizacja tras dostaw jako sposób na obniżenie kosztów w logistyce

Warto przyjrzeć się kanałom dystrybucji i skonsolidować dostawy. W konsekwencji zmniejsza się czas poświęcany na rozładunek bądź załadunek towarów. Zamiast dwóch mniejszych transportów można obsługiwać jeden większy. Pozyskiwanie zaopatrzenia jest bardziej opłacalne, gdy odbywa się lokalnie. Rezygnacja z wysyłki towarów do magazynów w całym kraju i wykorzystanie scentralizowanej sieci dystrybucyjnej także pozwoli ograniczyć koszty. Kolejna propozycja zmian to weryfikacja dróg dostaw i wysyłek i ich optymalizacja. Dzięki wykorzystaniu danych pochodzących z systemów telematycznych można nie tylko skrócić trasy, ale także dostosować ich przebieg do okresowego natężenia ruchu. Mniej czasu spędzonego w korkach to oszczędność paliwa, a także większe zadowolenie przewoźnika. Monitorowanie transportu może także wspierać realizowanie dostaw „just in time”. W konsekwencji wzrośnie wydajność. To jednak nie koniec zmian w organizacji pracy, które mogą przynieść obniżenie kosztów w logistyce.

5. Śledzenie wydajności

Decyzje o cięciu kosztów nie mogą być pochopne, jednak ogrom dostępnych danych i złożoność współczesnych procesów logistycznych nie ułatwiają podjęcia właściwych działań. Również tutaj kluczem jest wprowadzenie cyfrowych narzędzi do analizy danych. Wdrożenie systemów ERP, które służą do zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie scentralizowanej bazy danych, pozwoli na zebranie niezbędnych informacji. Trzeba jednak liczyć się z dość skomplikowanymi i długimi procesami wdrożeniowymi. Natomiast na rynku są także dostępne rozwiązanie dystrybuowane w modelu SaaS (Software as a Service), których implementację można przeprowadzić w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie pozwalają na mierzenie wydajności procesu zarządzania transportem w firmie produkcyjnej. Oparte na chmurze oprogramowanie potrafi szybko podsumować nawet te najbardziej skomplikowane procesy. Tego typu rozwiązaniem jest platforma CargoON. Oferująca m.in. takie narzędzia jak jak raporty efektywności, dzięki którym można łatwiej zlokalizować te elementy procesu transportowego nie spełniające wyznaczonych standardów. Jednocześnie nowoczesne narzędzia cyfrowe pomagają w prognozowaniu wydarzeń rynkowych i mogą pomóc planować strategię działań.