Blog

Redukcja śladu węglowego dzięki monitorowaniu transportu

Author: CM
Redukcja śladu węglowego dzięki monitorowaniu transportu

Co zostawia największy ślad węglowy? Jak wynika z najświeższych danych, transport drogowy odpowiada za ponad 25 proc. wszystkich emisji CO2 z obszaru UE. Dla całego globu ślad węglowy transportu oscyluje wokół 20 proc.

Nie dziwi zatem, że wśród firm stale rośnie poczucie odpowiedzialności środowiskowej. Wymusza ją nie tylko unijna legislacja, jak np. pakiet Fit for 55, ale także oczekiwania konsumentów. Coraz więcej działań na rzecz ograniczenia emisji wynika z inicjatywy samych przedsiębiorstw, które nie chcą otrzymać łatki „trucicieli” tylko kojarzyć z zielonymi zmianami. Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Nowe wymagania ISO a ślad węglowy łańcucha dostaw

W marcu 2023 roku została opublikowana nowa norma ISO 14083:2023. Dokument określa sposoby „kwantyfikacji i raportowania emisji gazów cieplarnianych wynikających z operacji transportowych w łańcuchach dostaw”. Chodzi o uregulowanie emisji z tzw. zakresu 3.

Co powoduje ślad węglowy? 

  • Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje firmy, np. ślad węglowy samochodu ciężarowego,
  • Zakres 2 emisje pośrednie, jak np. zużywana energia elektryczna,
  • Emisje z zakresu 3 to gaz cieplarniany, który dostaje się do atmosfery w związku z transportem towarów.

Szacuje się, że aż 70 proc. śladu węglowego firm to właśnie emisje z zakresu 3. Redukcja śladu węglowego to główny cel nowej normy. Warto zadbać o uzyskanie najnowszego certyfikatu ISO, bo bezpośrednio wpłynie to na wizerunek firmy, który będzie kojarzyć się ze zrównoważonym rozwojem. Wielu kontrahentów, zwłaszcza dużych podmiotów z zagranicy zwraca coraz więcej uwagi na zaangażowanie w zielone przemiany. Jednocześnie, aby uzyskać certyfikat ISO, należy wprowadzić przejrzyste i niezawodne sposoby nadzoru nad emisjami. Do tego celu najlepiej nadają się nowoczesne narzędzia cyfrowe, które pozwolą monitorować ślad węglowy.

Co zrobić, aby zmniejszyć ślad węglowy?

Sposobów na zmniejszenie śladu węglowego jest wiele. To m.in. modernizacja posiadanych zasobów. Osiągnięcie obniżonego poziomu CO2 można uzyskać np. poprzez instalację oświetlenia LED w magazynach i halach produkcyjnych, inwestycje w nowsze i mniej energochłonne maszyny, w tym pojazdy, a także wprowadzenie dobrych praktyk związanych z oszczędzaniem energii, w tym paliw. W ten sposób można ograniczyć emisje z zakresu 1 i 2, jednak łączy się to z poniesieniem wysokich kosztów na zakup nowego sprzętu. Z tego powodu wiele firm może pozostawać w tyle za zmianami na rynku, które wymagają orientacji na zielone technologie. Jeśli chodzi o zakres 3, to rezultaty przyniesie przede wszystkim zmiana organizacji pracy i zarządzania łańcuchem dostaw. Chodzi tu np. o wprowadzenie monitoringu dostaw w czasie rzeczywistym, znane inaczej pod pojęciem widoczności transportu. Poniżej kolejne sposoby na to, jak zredukować ślad węglowy w firmie.

Redukcja śladu węglowego poprzez widoczność transportu

Śledzenie tras pojazdów oraz dróg dostaw pozwala zmniejszyć ślad węglowy każdego przedsiębiorstwa. Służą do tego konkretne narzędzia cyfrowe, jak np. statusowanie frachtów dostępne w CargoON. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do łańcucha dostaw pozwoli lokalizować ładunki w czasie rzeczywistym. To sprawdzony sposób na ograniczenie emisji, a jednocześnie kosztów transportu. Poprzez efektywniejsze wykorzystanie zdobyczy technologii można m.in. zminimalizować „puste kilometry” i ograniczyć straty wynikające z uszkodzeń towaru w dostawie. Mniej opóźnień i lepszy, bardziej wydajny łańcuch dostaw to nie tylko mniejszy ślad węglowy przedsiębiorstwa, ale także większe oszczędności i wzrost zadowolenia klientów.

Widoczność transportu – jaki wpływ na emisje?

Dane z systemów telematycznych spływają do systemu w czasie rzeczywistym, co sprawia, że mogą posłużyć do modyfikacji tras w razie wystąpienia korków bądź wypadków. Oznacza to lepsze planowanie dróg dostaw, a w konsekwencji ograniczenie niepotrzebnego zużycia paliwa. Na zmniejszenie emisji wpływa także redukcja liczby postojów, co jednocześnie niesie za sobą przyspieszenie realizacji dostaw. Ciężarówki nie tracą bezużytecznie czasu, stojąc na włączonym silniku w długich kolejkach przed bramami magazynów. Dzięki śledzeniu dróg dostaw można zapobiec wielu negatywnym zdarzeniom, a także ograniczyć złe praktyki w przewozie towarów niebezpiecznych bądź szybko psujących się. Systemy do monitoringu mają wiele innych zalet. Ograniczeniu emisji i niepotrzebnego zużycia energii towarzyszyć będą także działania na rzecz lepszej wydajności i oszczędności.

Inne sposoby na ślad węglowy transportu

Wiele firm zadaje sobie pytanie: co zrobić, aby zmniejszyć ślad węglowy? Systemy do śledzenia transportu będą nieodzowne przy ograniczaniu negatywnego wpływu pojazdów ciężarowych na środowisko. Oprogramowanie cyfrowe może też wspomóc walkę z częstym zjawiskiem „pustych kilometrów”. Unikalne narzędzie do przetargów transportowych, które znajduje się w ofercie CargoON, pozwoli zabezpieczyć capacity wtedy, gdy będzie to potrzebne. Wynajmowanie ciężarówek, które wracają puste, nie jest już konieczne, gdy istnieją lepsze sposoby współpracy z przewoźnikami. Jak zmniejszyć ślad węglowy? Przede wszystkim, walcząc z marnotrawstwem i z złym zarządzaniem. Najbliższe lata będą kluczowe dla tych przemian i firmy, które jako pierwsze przejdą na „zieloną stronę mocy”, wyciągną największe korzyści rynkowe z bycia „ekoprymusami”.