Blog

Przewodnik dla załadowcy: Jak wybrać najlepszą platformę transportową?

Author: Monika Kulej

Cyfryzacja procesów transportowych w firmach załadowczych nie jest już jedynie wyborem, ale koniecznością. Jednakże droga do wprowadzenia nowych rozwiązań musi iść w parze z odpowiednim partnerem technologicznym, który zagwarantuje optymalną realizację procesu. W przewodniku podpowiadamy krok po kroku, jak wybrać najlepsze rozwiązanie cyfrowe do zarządzania transportem.

W ostatnich latach cyfryzacja stała się istotnym czynnikiem rozwoju firm produkcyjnych i dystrybucyjnych w Unii Europejskiej. Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2022 r. pokazuje, że wprawdzie większość z 27 państw członkowskich UE czyni postępy w transformacji cyfrowej, jednak przedsiębiorstwa wciąż w nieznacznym stopniu adaptują w swojej działalności kluczowe technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja (AI) i Big Data.

Pomimo postępów w cyfryzacji część europejskich firm nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Przepaść cyfrowa dotyka zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Brak zasobów, wiedzy technicznej lub opór wobec zmian uniemożliwiają wielu organizacjom pełne wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych.

Rozpoczęcie procesu cyfryzacji na taką skalę może być sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli firma produkcyjna chce poprawić wymaganą przez otoczenie gospodarcze konkurencyjność, wzmocnić odporność i elastyczność, a także obniżyć koszty. Jednak wybór odpowiedniego towarzysza tej podróży jest jeszcze ważniejszy. Chcielibyśmy, aby ten przewodnik posłużył jako narzędzie, które pomoże podjąć decyzję dotyczącą wdrożenia rozwiązania cyfrowego w celu efektywnego zarządzania transportem.

🟢 Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania cyfrowego?

Przede wszystkim proces cyfryzacji rozpoczyna się od identyfikacji obszarów wymagających poprawy w całym łańcuchu wartości firmy. Każdy aspekt działalności musi zostać przeanalizowany pod kątem możliwości usprawnienia. Dlatego ważne jest, aby wybrać narzędzie, które zapewnia pełne pokrycie wszystkich procesów, ale także umożliwia rozłożone w czasie wdrożenie, aby móc weryfikować kolejne etapy pod względem osiągniętych korzyści.

“Partner” technologiczny musi być firmą posiadającą własne zasoby, rozumiejącą specyficzne potrzeby danej branży, a także oferującą standardowe rozwiązania modułowe, które umożliwiają szybkie wdrożenie. Warto również sprawdzić, czy ma na koncie podobne realizacje i jest dobrze oceniany przez klientów. 

🟢 Czynniki strukturalne, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze partnera technologicznego

 • Budżet: Najpierw należy ustalić, jakimi środkami dysponujemy, ponieważ każdy rodzaj rozwiązania cyfrowego wiąże się z opłatą wdrożeniową. Jako że pozycję tę trzeba uwzględnić w rocznych budżetach CAPEX i OPEX. 
 • Zasoby: Z kwestiami finansowymi ściśle związane są zasoby ludzkie (IT, zarządzanie projektami itd.) zaangażowane we wdrożenie. Im bardziej złożone oprogramowanie, tym więcej zespołów trzeba zaangażować, a to skutkuje wyższymi kosztami.
 • Czas: Wybrany dostawca powinien również zapewnić efektywne fazy rozwoju i wdrożenia (które już uwzględniają ich integrację) oraz rozumieć, że zwinność i szybkość mogą odgrywać znaczącą rolę w zwrocie z inwestycji (ROI) firmy oraz pomóc jej szybko zaadaptować się do zmiennych warunków rynkowych.
 • Zdolność do cyfrowej adaptacji: Warto również wziąć pod uwagę zarządzanie kulturą zmian w firmie. Inicjatywy związane z digitalizacją nie odniosą sukcesu, jeśli wprowadza się nowe technologie, a mentalność organizacji nie ulega zmianie.

🟢 Wymagania, które musi spełniać partner technologiczny

 • Ekosystem uwzględniający wszystkich uczestników łańcucha dostaw: Platforma cyfrowa musi być w stanie dostosować się do potrzeb wszystkich interesariuszy zaangażowanych w łańcuch logistyczny.
 • Globalny zasięg i zabezpieczenie prawne: Rozwiązanie musi mieć międzynarodowy zasięg i uwzględniać zawiłości różnych rynków i przepisów.
 • Doświadczenie na rynku i autorska  technologia: Istotne jest, aby partner technologiczny miał doświadczenie w skutecznym wdrażaniu rozwiązań cyfrowych i posiadał silny zespół programistów.
 • Przejrzystość kosztów: Koszty powinny być jasne i oparte na wolumenie transakcji, użytkowników i aktywnych modułów, umożliwiając skuteczną kontrolę wydatków.

🟢 Skąd mam wiedzieć, że wybrane rozwiązanie jest najlepsze dla mojej firmy?

Wybór najlepszego rozwiązania cyfrowego opiera się na doświadczeniu i czasie pracy z platformą. Istnieją jednak pewne sygnały, które wskazują, że podjęto właściwą decyzję:

 • Kompleksowe i modułowe rozwiązanie do cyfryzacji: Platforma powinna obejmować wszystkie procesy logistyczne i umożliwiać stopniowe wdrażanie.
 • Plug and Play: Platforma powinna być łatwa do podłączenia i użytkowania, skracając czas wdrożenia i związane z nim koszty.
 • Software as a Service (SaaS): Rozwiązanie powinno być dostępne w chmurze z dowolnego miejsca, ułatwiając komunikację i współpracę w zdalnym lub hybrydowym środowisku pracy. 

🟢 Jak technologia CargoON może pomóc na drodze do cyfryzacji?

Teraz, gdy już wiesz, jak ważne jest wejście na ścieżkę cyfryzacji, czas na wybór odpowiedniego partnera. 

W CargoON wspieramy naszych klientów w cyfrowej transformacji. CargoON, część Grupy Trans.eu to cyfrowa platforma transportowa, która pomaga zoptymalizować i zautomatyzować procesy, komunikację i dokumentację związaną z transportem drogowym. Rozwiązania CargoON do zarządzania transportem — Freights, Dock Scheduler, Visibility, Reports i Simple Tenders wspierają producentów w kompleksowym i elastycznym zarządzaniu transportem. Szybkie i łatwe wdrożenie dzięki połączeniu różnych modułów, umożliwia zautomatyzowaną alokację ładunków, dostęp do capacity, widoczność ładunków w czasie rzeczywistym i efektywne zarządzanie dokami.

Chcemy, aby ten przewodnik był nie tylko źródłem cennych informacji, ale także punktem wyjścia do zmian i innowacji w naszej branży. W CargoON jesteśmy zaangażowani w dalszy rozwój rozwiązań technologicznych, które zmieniają naszą branżę i umożliwiają nam wspólne dążenie do optymalizacji łańcuchów dostaw.