Blog

Jak zmniejszyć koszty transportu? Poznaj metody optymalizacji kosztów transportu w firmie

Author: CM
Platformy do zarządzania transportem sposobem na optymalizację kosztów.

Oczekiwania klientów wciąż rosną, a popyt na usługi przewozowe stale się zwiększa. Coraz krótsze terminy dostaw wymagają od załadowców zintensyfikowania wysiłków na rzecz zwiększenia wydajności. Niestety towarzyszy temu wzrost cen paliw, energii, jak i inflacja, a wszystkie te czynniki nie pozostają bez wpływu na opłacalność. W tych trudnych warunkach konieczna jest pilna optymalizacja kosztów transportu.

Należy znaleźć i wdrożyć nowe metody, które pozwolą zmniejszyć koszty transportu w firmie. Głównym celem tych zmian będzie poprawa wydajności, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Czy w czasach inflacji i zamętu na rynkach to w ogóle możliwe? Jak zatem zoptymalizować transport bez utraty konkurencyjności? Jakie metody optymalizacji kosztów transportu można zastosować i jak zmniejszyć koszty transportu w firmie?

Jak zmniejszyć koszty transportu w firmie?

W wielu przedsiębiorstwach to właśnie łańcuch dostaw generuje spore koszty, czasem większe niż sama produkcja. W tej sytuacji wprowadzenie daleko posuniętych oszczędności jest kluczowe dla osiągnięcia płynności finansowej. Jednak decyzje dotyczące optymalizacji kosztów transportu nie mogą być podejmowane na ślepo. Wymaga to podjęcia szeregu niełatwych kroków, w tym dodatkowych inwestycji. Kluczem do ograniczenia wydatków jest jednoczesny wzrost elastyczności procesu. Chodzi o uchronienie się przed skutkami zaburzeń łańcucha dostaw wynikającymi ze zbyt pochopnych cięć. Metody optymalizacji kosztów transportu będą różnić się w zależności od rodzaju działalności, ale istnieje kilka sprawdzonych pomysłów na tańszy przewóz ładunków. Optymalizacja kosztów transportu to przede wszystkim dywersyfikacja źródeł dostaw, kontrahentów i środków przewozu, automatyzacja procesów, która uwolni wiele roboczogodzin, a także inwestycja w cyfrowe zarządzanie transportem i magazynem.

Jakie są metody optymalizacji kosztów transportu?

Czas kryzysu to idealny moment na zastanowienie się jak zmniejszyć koszty transportu w firmie poprzez audyt wykorzystywanych tras oraz konsolidację źródeł dostaw. Obniżenie kosztów frachtu warto zacząć od gruntownej analizy całego łańcucha dostaw i wyboru najbardziej optymalnych opcji. To np. różnicowanie źródeł capacity transportowego, rezygnacja z kontraktów długoterminowych na rzecz zleceń spotowych. Inne metody optymalizacji kosztów transportu to przekazanie obsługi łańcucha dostaw w ręce sprawdzonej i doświadczonej firmy spedycyjnej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak zmniejszyć koszty transportu w firmie, poprzez powierzenie poszczególnych elementów procesu podmiotom zewnętrznym. Wiąże się to jednak ze wzrostem ryzyka. Rozwiązaniem, które pozwala obniżyć koszty przy jednoczesnym wzroście kontroli nad procesem jest platforma do zarządzania transportem dla producentów, dostępna w ofercie CargoON. Cyfrowe narzędzia umożliwiają szybszy dostęp do niezawodnych i zweryfikowanych przewoźników, gdy zapotrzebowanie się zwiększa. Jednocześnie pozwala na przeprowadzanie szybkich przetargów i uzyskanie preferencyjnych stawek.

Czy cyfryzacja pomoże zmniejszyć koszty transportu?

Jak zmniejszyć koszty transportu? Podobne pytanie niedawno postawiła sobie Grupa Dijo: jak skutecznie zoptymalizować koszty transportu w firmie produkcyjnej? Poprzez przejście na zarządzanie transportem online wypracowano znaczące oszczędności. Zamiast korzystać z maila i telefonu w celu poszukiwania najlepszych przewoźników dla danego ładunku, cały proces przeniesiono na cyfrową platformę do zarządzania przewozami. Szybkie przetargi transportowe pozwoliły firmie negocjować stawki w obrębie grupy wyselekcjonowanych przewoźników i tym samym ograniczyć koszty frachtu oraz czas przeznaczony na znalezienie kontrahenta. Obecność obu stron na tej samej platformie z oferty CargoON pozwoliła zwiększyć widoczność ładunków. Optymalizacja kosztów transportu wymaga nie tylko zdecydowanych działań producenta, ale także pogłębionej współpracy z przewoźnikami. Wprowadzenie narzędzi cyfrowych znacząco poprawia wydajność i jakość usług transportowych, przede wszystkim poprzez zminimalizowanie strat oraz uszkodzeń towarów w trakcie dostawy.

Lepsza widoczność, mniejsze koszty

Rozwój technologii umożliwia dokładne śledzenie każdego ładunku, od momentu załadowania do rozładunku u klienta. Takie narzędzia, jak systemy telematyczne zintegrowane z platformami do zarządzania transportem, pomagają także w optymalizacji kosztów transportu. Dzięki danym z systemów można wytyczyć alternatywne, krótsze trasy dostaw, reagować na przestoje i unikać opóźnień. Lepsza widoczność łańcucha dostaw to także mniej uszkodzeń i strat wynikających z usterek sprzętu. Pogłębiona kontrola jest w pełni cyfrowa i nie wymaga przekierowania dodatkowych zasobów ludzkich. Całość załatwia system informatyczny oparty na chmurze. Ponadto statusowanie frachtów pomaga poprawić relacje z przewoźnikami, ponieważ dzięki zwiększeniu przejrzystości trudniej o nieporozumienia. Obniżenie kosztów dzięki widoczności ładunków pozwala także zwiększyć wydajność i sprawność procesu.

Optymalizacja zarządzania magazynem

Lepsza widoczność ładunku może się łączyć z wydajniejszą pracą magazynu. Kluczowa jest terminowość i wprowadzenie harmonogramów. Rozwiązanie gwarantujące obniżkę kosztów przy jednoczesnym wzroście wydajności to awizacja dostaw. Oparcie pracy magazynu na dokładnie realizowanych, ale elastycznych harmonogramach pozwoli skończyć z zatorami, usprawni załadunek i rozładunek, a także poprawi wydajność pracy zespołu. Optymalizacja kosztów transportu wymaga także wdrożenia nowoczesnego zarządzania przestrzenią składową. Poprzez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, zarówno ludzkich, jak i materialnych, można znacząco obniżyć koszty magazynowania, a jednocześnie przyspieszyć realizację procesów związanych z obsługą łańcucha dostaw.