Blog

Korzyści z wykorzystywania systemów do zarządzania logistyką

Author: CM
Korzyści z wykorzystywania systemów do zarządzania logistyką

Wraz z rozwojem technologii ewolucji ulegają metody operacyjne, ale podstawowe zasady logistyki pozostają niezmienne. Zarówno dla załadowców, jak i logistyków i przewoźników kluczowe jest odpowiednie zarządzanie procesami.

Dzięki właściwemu planowaniu, odpowiedniej kontroli i wprowadzeniu dobrych praktyk przy realizacji założeń, dobrze zarządzany łańcuch dostaw będzie bardziej sprawny, efektywny i mniej narażony na zakłócenia. Co nie bez znaczenia, właściwe zarządzanie logistyką pozwala radykalnie zmniejszyć koszty działalności i zwiększyć płynność finansową firmy. Powyższe założenia w najlepszy sposób wypełnia wdrożenie cyfrowych systemów do sterowania i kontroli. Na czym polega zarządzanie logistyczne?

System zarządzania logistyką – automatyzacja powtarzalnych czynności

Pod określeniem automatyzacja kryje się nie tylko wykorzystanie robotów w pracach w magazynie. Co obejmują działania z zakresu zarządzania logistyką? Narzędzia cyfrowe przejmują również wykonanie zadań, które są zbyt czasochłonne dla człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o analizę ogromnych ilości danych, czyli tzw. big data. Dzięki spięciu w jedną całość danych spływających z wszystkich działów firmy, systemy do zarządzania logistyką potrafią szybko wykryć zależności między procesami i zaproponować metody ich usprawnienia. Do czynności, których wykonanie przejmą systemy zarządzania logistyką należy także poszukiwanie przewoźników, negocjacje stawek frachtowych, zautomatyzowane przydzielanie ładunków, a nawet wystawianie faktur za zrealizowane zlecenia. Tym samym wiele godzin roboczych, które dotychczas były przeznaczone żmudnym działaniom, przestaje być potrzebne, a pracownicy mogą zająć się tym, co przynosi firmie zysk. Wraz z automatyzacją rosną oszczędności i poprawia się wydajność pracy.

System zarządzania logistyką – zwiększona wydajność procesów

Wzrost wydajności łańcucha dostaw ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy. Systemy zarządzania logistyką i powiązane z nimi oprogramowanie przeznaczone dla magazynów pozwalają znacząco poprawić efektywność procesów. Aby osiągnąć zauważalne rezultaty, należy jednocześnie wdrożyć kilka rozwiązań, które w Polsce dostępne są w ofercie CargoON. Warto zapoznać się z ofertą tej firmy już dziś. To np. statusowanie frachtów, czyli narzędzie do lokalizacji ładunków oraz awizacja dostaw i okna czasowe. Szybsza obsługa załadunków i rozładunków pozwala postępować w oparciu o zasady logistyki „just in time” i dostarczać towary do klienta w dniu zamówienia. Otwarcie się na implementację nowych technologii poprawia również relacje z przewoźnikami, którzy nie tracą czasu w oczekiwaniu na dostawę lub przeładunek. Jakie są inne powody, dla których warto wdrożyć systemy wspomagające zarządzanie logistyką?

System zarządzania logistyką – poprawa komunikacji

Sprawna komunikacja między kontrahentami to klucz do skutecznych relacji biznesowych. Im mniej nieporozumień i lepszy kontakt, tym większe szanse na wzajemne zadowolenie i dobrą współpracę. Podobnie jest z komunikacją między poszczególnymi działami firmy, która niestety często pozostawia wiele do życzenia. Aby usprawnić przepływ informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i z zewnętrznymi kontrahentami, warto wprowadzić cyfrowe systemy zarządzania logistyką. Centralizacja przepływu danych zapewnia przejrzystość i eliminuje nieporozumienia. Drogą cyfrową można nie tylko ustalać stawki, ale także przeprowadzać szybkie przetargi transportowe oraz bezpiecznie ustalać warunki współpracy, generować faktury i pełną dokumentację. Także poszczególne działy firmy skorzystają z lepszej czytelności.

System zarządzania logistyką – lepsze zarządzanie ryzykiem

O tym, że łańcuch dostaw jest wrażliwy na awarie, wypadki i niesprawności nie trzeba nikogo przekonywać. Zakłócenia to codzienność logistyki i dlatego tak istotne jest posiadanie narzędzi, które będą w stanie zniwelować negatywne efekty wydarzeń losowych. Chodzi zwłaszcza o zminimalizowanie tzw. bullwhip effect, czyli niestabilności charakterystycznej dla dostawców, która znacznie przewyższa wahania sprzedaży towarów. Aby uchronić się przed zagrożeniem posiadania pustych bądź zapchanych magazynów, które często dawały się we znaki w trakcie pandemii, należy wdrożyć cyfrowe systemy informacyjne w zarządzaniu logistyką. Ich funkcje pozwalają na prognozowanie wahań rynku i dostosowanie stanu zapasów oraz poziomu zamówień do rzeczywistych potrzeb. Jednocześnie system zarządzania jakością w logistyce umożliwia bardziej pogłębioną standaryzację. Przy centralizacji kierowania logistyką także administracja ryzykiem jest łatwiejsza. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, które wykorzystują technologię chmury, umożliwiają szybkie reagowanie na zakłócenia w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie od tego, czy trwa właśnie długi weekend lub sezon urlopowy.

System zarządzania logistyką – większe oszczędności

Poprzez automatyzację procesów można osiągnąć wzrost wydajności, ale także obniżenie kosztów. Zarządzanie logistyką przy użyciu cyfrowych systemów TMS pozwala skrócić trasy dostaw, co oznacza mniejsze wydatki. Dzięki danym spływającym z systemów telematycznych można dostosować drogi dojazdu do aktualnej sytuacji. Cięcie kosztów można osiągnąć także poprzez wprowadzenie innowacyjnej organizacji pracy magazynu w oparciu o system zarządzania logistyką. To możliwe dzięki funkcjom zautomatyzowanego monitoringu stanu zapasów. Oznacza to możliwość bardziej precyzyjnego konstruowania zamówień i planowania wykorzystania powierzchni magazynowej bez konieczności wynajmowania kolejnych hal. Obniżenie kosztów przechowywania łączy się z wprowadzeniem dobrych praktyk w zakresie przeładunku towarów. Mniej uszkodzeń ładunków to niższe straty. Z kolei większe oszczędności to lepsza płynność finansowa. Inwestycja w cyfrowe oprogramowanie ma swoją cenę, ale korzyści z systemów zarządzania logistyką jest bardzo wiele.