Blog

Sprawny magazyn. Jak zarządzać awizacjami?

Author: CM
Sprawny magazyn. Jak zarządzać awizacjami?

Obecne czasy nie są najłatwiejsze dla branży TSL. Liczne zakłócenia w pracy łańcucha dostaw, wzrost cen energii i kosztów prowadzenia działalności stwarzają potężne wyzwania dla przedsiębiorców. W tych warunkach trzeba szukać oszczędności w każdym obszarze.

Odpowiedź przynoszą współczesne trendy w zarządzaniu logistyką. Poprzez zarządzanie harmonogramami pracy magazynów można znacząco ograniczyć koszty i zoptymalizować procesy. Zwrot w stronę narzędzi cyfrowych w połączeniu z terminową awizacją oraz konsolidacją transportów umożliwia większe wykorzystanie potencjału firmy. Jak sprawnie zarządzać magazynem poprzez awizacje?

Co to jest awizacja w transporcie?

Awizacja to nic innego jak zapowiedź dostawy towaru. Zawiera informacje o wysyłce jak np.:

  • data wysłania,
  • ilość towaru,
  • jego waga,
  • a także sposób pakowania.

Znajdują się tam także informacje na temat rodzaju transportu i wybranego przewoźnika. Przyjęcie towaru do magazynu odbywa się właśnie na podstawie awizacji, która przychodzi z wyprzedzeniem. Jej przeciwieństwem jest kontrola ilościowa, w której przy każdej dostawie jest weryfikowana dokładna liczba sztuk danego towaru. To bardzo pracochłonna i czasochłonna procedura, i gwarancja niekorzystnego wpływu na cały harmonogram pracy magazynu. To też niepotrzebne kolejki pojazdów przed bramami. Na szczęście istnieją wydajniejsze trendy w zarządzaniu harmonogramami pracy magazynów, które łączą wiarygodność z wysoką operatywnością.

Cyfryzacja w logistyce – na czym polega?

Obecnie zarządzanie harmonogramami pracy magazynów opiera się o nowoczesne oprogramowanie, które w Polsce oferuje np. CargoON. Cyfryzacja łańcucha dostaw to proces, bez którego trudno wyobrazić sobie teraźniejszość i przyszłość logistyki. Zarządzanie awizacjami i harmonogramami dostaw pozwala na zdecydowanie bardziej płynną pracę magazynu. Cyfryzacja łańcucha dostaw usprawnia przepływ towarów, a monitorowanie transportów pozwala wyeliminować przestoje. Zarządzanie awizacjami umożliwia zaplanowanie pracy magazynu w konkretnych oknach czasowych. Usprawnienie przyjmowania dostaw opiera się na dokładnym harmonogramie transportów, z najbardziej priorytetowymi na czele. Współczesne trendy w zarządzaniu pomagają w maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni przeładunkowej, np. doków magazynowych. Automatyzacja procesu zwiększa bezpieczeństwo ładunku oraz pracowników.

Jak wygląda zarządzanie awizacjami?

Zarządzanie awizacjami opiera się na monitorowaniu dostaw według przygotowanych harmonogramów. Automatyzacja informacji o zamówionych towarach nadaje większej dynamiki procesom logistycznym. Awizacje przyspieszają generowanie niezbędnych dokumentów i pozwalają przekazywać je elektronicznie do odbiorcy, bez konieczności używania do tego innych narzędzi. Pracownicy nie tracą czasu na analizowanie każdej dostawy z osobna, bo zrobi to za nich profesjonalny system. Dzięki temu mają więcej czasu na usunięcie błędów. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której do magazynu zostanie dostarczona mniejsza liczba towarów, niż awizowano, cyfrowy system z miejsca to wykryje. Zautomatyzowany monitoring sam sprawdza, czy transport przebiega zgodnie z planem i informuje, gdy tak się nie dzieje. Oznacza to możliwość śledzenia całego procesu logistycznego i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe.

Zarządzanie awizacjami poprzez Dock Scheduler

Do efektywnego zarządzania oknami czasowymi służy narzędzie cyfrowe, takie jak np. Dock Scheduler. Wykorzystując jego funkcje, można planować działania magazynu z większym wyprzedzeniem. Dostęp do systemu zyskują również przewoźnicy i spedytorzy, co eliminuje konflikty o pierwszeństwo załadunku bądź rozładunku. Automatyczna analiza danych oraz nieskomplikowana obsługa zapewniają transparentność całego procesu. Zarządzanie harmonogramami pracy magazynów pozwala na skrócenie czasu obsługi pojazdów i poprawę relacji z kontrahentami. Wdrożenie systemów cyfrowych nie wymaga intensywnych szkoleń, a efekty można uzyskać już po 2-3 tygodniach pracy. Co ważne, zautomatyzowane raporty systemów zarządzania mogą posłużyć do jeszcze lepszej pracy magazynu. Cyfrowy audyt oferuje pełniejszą perspektywę i pozwala wyciągać wnioski i modyfikować operacje na bieżąco.

Zarządzanie awizacjami – dlaczego warto?

Korzyści z wdrożenia narzędzi cyfrowych w logistyce jest wiele, a najważniejsze to zwiększenie efektywności i poprawa planowania transportów. Warto pamiętać, że lepsza organizacja pracy magazynu to także zadowolenie kontrahentów, mniej pustych przebiegów i lepsza współpraca załadowców z przewoźnikami. Zarządzanie awizacjami poprzez specjalnie zaprojektowane systemy cyfrowe ułatwia śledzenie transportów przychodzących i wychodzących. Cyfrowe systemy pomagają zmniejszyć kolejki pojazdów do magazynów i wprowadzić porządek w dostawach. Opierając się na harmonogramach i planowaniu, można rozłożyć pracę magazynu tak, aby nie tworzyć zatorów i „wąskich gardeł”. Najnowsze trendy w zarządzaniu harmonogramami pracy magazynów przyspieszają proces logistyczny i zmniejszają koszty działalności.