Blog

CargoON: Cyfrowe rozwiązania dla branży FMCG

Author: CM
CargoON: Cyfrowe rozwiązania dla branży FMCG

Logistyka dóbr szybko zbywalnych (FMCG) to jeden z najbardziej wrażliwych segmentów rynku. Takie wyzwania, jak problemy ze stanem zapasów, krótkimi terminami dostaw i bezpieczeńwem ładunków mogą generować spore straty.

Dlatego dystrybucja FMCG wymaga nowatorskiego podejścia do istniejących wyzwań, które potrafią nawet zagrozić rentowności. A przecież celem każdej firmy jest konsekwentny wzrost, a nie walka o uniknięcie bankructwa. Do rozwoju i osiągnięcia ambitnych założeń biznesowych konieczne są usprawnione procesy FCMG. Dystrybucja musi być sprawna i zoptymalizowana, aby wszystkie elementy procesu działały jak w dobrze naoliwionej maszynie.

Dlaczego cyfrowe rozwiązania w branży FMCG są ważne?

W sektorze dóbr szybko zbywalnych każde opóźnienie dostawy generuje ryzyko strat. Choćby powodu przekroczenia daty przechowywania lub przydatności do spożycia. Dystrybucja FMCG w Polsce wymaga często specjalistycznego sprzętu z określoną temperaturą i poziomem wilgotności w pojeździe i magazynie. Każda awaria przerywa łańcuch dostaw. Dlatego w procesy FMCG wpisane są wyższe koszty magazynowania i przewozu. Jednocześnie łańcuch dostaw zależy zwykle od zewnętrznych dostawców bądź producentów półproduktów. Wspólne występowanie tak wielu czynników wpływających na poziom strat sprawia, że niezbędne jest wydajne i nowoczesne zarządzanie poprzez odpowiednie cyfrowe systemy. Takie funkcjonalności oferuje platforma logistyczna CargoON.

Jak optymalizować procesy FMCG?

Usprawnienie dystrybucji FMCG bazuje na wykorzystaniu harmonogramów dostaw. Szczegółowemu planowaniu sprzyjają takie funkcjonalności dla branży FMCG, jak np. Reports, które generują raporty efektywności. Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów obsługujących dostawy, wskaźniki ich wykorzystania oraz poziom zapasów można prognozować, kiedy firma potrzebuje konkretnej ilości danego surowca bądź produktu. Przewidywanie ruchu poprzez systemy FMCG pozwala reagować na okresy zwiększonego zainteresowania konsumentów oraz jego spadku. Simple Tenders, czyli szybkie przetargi realizowane wśród zweryfikowanych przewoźników Trans.eu pomogą, gdy będzie potrzebny dodatkowy przewoźnik. W optymalizacji pomocny jest również audyt dróg dostaw w oparciu o dane z systemów telematycznych oraz monitoringu przewozów. Skrócenie tras i konsolidacja transportów sprzyjają zmniejszeniu kosztów i usprawniają logistykę „just in time”.

Systemy FMCG w magazynie

Logistyczne wdrożenia FMCG należy rozpocząć właśnie od audytu łańcucha dostaw i stanu zapasów. Konieczne jest przyjęcie efektywnej strategii zarządzania magazynem, aby zgromadzonego towaru jednocześnie nie było ani za mało, ani za dużo. Bardzo ważne jest również odpowiednie gospodarowanie posiadaną przestrzenią składowania. Produkty o najkrótszej dacie do spożycia powinny mieć priorytet nad tymi, które mogą poleżeć w magazynie nieco dłużej. Procesy FMCG można także usprawnić poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania transportem, np. Freights. Towary, które wysyłane są w podobny sposób, np. z wykorzystaniem chłodni, powinny być magazynowane razem, co zaoszczędzi czas i zmniejszy koszty. Inne formy optymalizacji to np. składowanie pionowe oraz wykorzystanie zautomatyzowanych systemów do organizacji magazynowania.

Nowe funkcjonalności dla branży FMCG

Najlepiej jest skrócić czas poświęcany na składowanie towaru oraz jego transport. Walkę z przestojami umożliwia Dock Scheduler. To narzędzie cyfrowe pozwala efektywnie zarządzać oknami czasowymi w pracy magazynu. Automatyzacja logistyki dystrybucji to koniec kolejek ciężarówek i niezadowolonych przewoźników, bo czas obsługi pojazdów skraca się nawet o 2/3. Funkcjonalności dla branży FMCG od CargoON pozwalają zwiększyć wydajność magazynu, a także przepustowość doków. To sposób na planowanie dostaw z wyprzedzeniem. Kolejny element optymalizacji procesu to cross docking, czyli łączne zarządzanie transportami do klientów jednego dostawcy. Innymi słowy, przewoźnik wykonuje jeden przejazd z tym samym rodzajem towaru do kilku różnych firm. Skraca to czas dostaw i przeładunków. Tym samym oprócz zmniejszenia kosztów minimalizuje się również ślad węglowy. Nowe funkcjonalności dla branży FMCG są bowiem przyjazne środowisku.

Systemy FMCG i zarządzanie informacją

Precyzyjne harmonogramy i cyfryzacja to przyszłość dystrybucji FMCG w Polsce. Analiza danych w cyfrowym systemie zarządzania obejmuje nie tylko ich zebranie i raportowanie, ale także diagnozę oraz prognozę przyszłych zjawisk. Oprogramowanie generuje gotowe rozwiązania oparte na algorytmach. Poprzez wykorzystanie „cyfrowego bliźniaka”, czyli odwzorowania firmy w „chmurze”, można testować symulacje i nowe rozwiązania bez dezorganizacji pracy magazynu. Dlatego coraz więcej firm wybiera systemy zarządzania oraz monitorowania transportu jak np. Visibility. Nie ma innej drogi do biznesu przyszłości niż nowe technologie. Automatyzacja łańcucha dostaw jest konieczna i to na każdym etapie, zarówno dostaw, jak i magazynów. Dzięki niej można wyeliminować ludzkie błędy, a szybkie zarządzanie informacją pozwoli sprawnie reagować na pojawiające się kryzysy.