Blog

Czy ceny benzyny wykończą przewoźników?

Author: Marek Szymański

Jak wskazuje ostatni raport Komisji Europejskiej, proporcja kosztów transportu rozkłada się u większości przewoźników podobnie. Dzielą się one mniej więcej po równo na koszty paliwa, wynagrodzenie kierowców oraz koszty utrzymania (w tym finansowania) floty.

W części państw europejskich te proporcje są zachwiane poprzez droższe ceny oleju napędowego. Najwyższe ceny diesla notowane są ostatnio w krajach skandynawskich (około 2,5 euro za litr), najniższe na Malcie (średnio 1,6 euro), w Turcji i Mołdawii (średnio 1,6 euro). Dla europejskich cen frachtu największe znaczenie mają koszty w krajach, które są największymi przewoźnikami. I tak np. w Holandii cena za 1 litr oleju napędowego wynosi średnio 2,2 euro, co z kolei powoduje, że Polska, która przewozi najwięcej ładunków w Europie staje się jeszcze bardziej konkurencyjna na europejskich rynkach (aktualnie w Polsce trzeba zapłacić średnio 1,7 euro za litr).

Do 5 grudnia br. kraje unijne mają całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy. Co wtedy stanie się z cenami diesla, a więc także z cenami frachtu?

Newsletter CargoON