Blog

Cyfryzacja łańcucha dostaw – technologie i rozwiązania

Author: CM
cyfryzacja łańcucha dostaw

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej jest widoczny we wszystkich obszarach biznesu. Automatyzacja nie ominęła także branży logistycznej.

Każde przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć przewagę konkurencyjną i utrzymać rentowność, powinno zadbać o cyfryzację łańcucha dostaw. Nowoczesna technologia stanowi dziś klucz do lepszej integracji zachodzących procesów.

Dlaczego cyfryzacja sieci dostaw jest konieczna?

Cyfryzacja łańcucha dostaw jest konieczna, jeśli chce się podążać z duchem czasu. Klasyczna logistyka odnosząca się do pojedynczych organizacji, oparta na transporcie, przeładunku czy magazynowaniu już dawno przestała bowiem mieć znaczenie i przekształciła się w nowoczesny Supply Chain Management, który wykracza daleko poza granice jednej firmy. To właśnie digitalizacja sieci dostaw pozwala maksymalnie zintegrować procesy zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha. Dzięki niej można realizować czynności jak najbardziej płynnie, tworząc optymalne warunki dla wszystkich interesariuszy. W efekcie przestają oni być dla siebie konkurencją, a konkurencyjna staje się wydajność całej sieci. Mając tego świadomość, nie ulega wątpliwości, dlaczego cyfryzacja sieci dostaw jest konieczna. Nasuwa się jednak pytanie, z jakich technologii i rozwiązań skorzystać, aby osiągnąć najlepsze korzyści dla swojego biznesu.

Przeczytaj też: Cyfryzacja logistyki – mniejsze firmy muszą przyspieszyć

Jak realizować cyfryzację łańcucha dostaw?

Cyfryzacja w logistyce zachodzi przy użyciu rozmaitych technologii:

Cyfryzacja łańcucha dostaw Blockchain

Technologia blockchain zyskuje na popularności, ponieważ pozwala osiągnąć realne korzyści z cyfryzacji łańcucha dostaw. Przede wszystkim dlatego, że wyklucza możliwość usunięcia raz zarejestrowanych danych czy wprowadzenia modyfikacji, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo. Zapewnia również transparentność, gdyż zapisywanie poszczególnych informacji jednocześnie zachodzi we wszystkich węzłach należących do sieci. Jako że weryfikacja danych odbywa się automatyczne za pomocą różnych urządzeń, technologia blockchain to także lepsza wydajność. Eliminuje bowiem konieczność oczekiwania na autoryzację przez pracowników.

Cyfryzacja łańcucha dostaw – Sztuczna inteligencja

Digitalizacja w sieci dostaw jest bezpośrednio związana z pojęciem sztucznej inteligencji, która umożliwia firmom zmianę „reaktywnego” podejścia, opartego na dostosowywaniu działań do bieżącego zapotrzebowania na postawę „proaktywną”. Polega ona na podejmowaniu czynności na podstawie zebranych danych, pozwalających przewidzieć zachowania klientów i rynkowe trendy. Jak realizować cyfryzację łańcucha dostaw za pomocą sztucznej inteligencji? Maszyny umiejące autonomicznie funkcjonować bez udziału człowieka świetnie sprawdzą się do obsługi magazynów, analizy i optymalizacji przepływu towarów czy kontrolowania przepływu informacji w obrębie danej sieci logistycznej.

W pojęcie sztucznej inteligencji doskonale wpisuje się moduł Freights, dostępny na platformie CargoON. Pozwala on na zautomatyzowane przydzielanie ładunków do przewoźników na podstawie ustaleń kontraktowych i zdefiniowanych scenariuszy preferencji. Dzięki niemu można maksymalnie wykorzystać posiadane capacity oraz pojechać za najlepszą możliwą stawkę. Umów się na demo i wypróbuj CargoON Freights już dziś!

Cyfryzacja łańcucha dostaw – Big Data

Cyfryzacja łańcucha dostaw dotyczy także Big Data. Obecnie dostępne są oprogramowania zdolne przetwarzać każdy rodzaj i ilość danych, a otrzymane dzięki nim wyniki można wykorzystać do zarządzania różnymi procesami w przedsiębiorstwie. Big Data ma ogromny potencjał chociażby w zakresie obsługi klienta. Daje pełen obraz co do potrzeb nabywców, a w dodatku pozwala oszacować zapotrzebowanie na towary, opierając się na danych ze zrealizowanej sprzedaży. To również szereg możliwości w zarządzaniu zapasami. Informacje dotyczące przepływu produktów w magazynie warto wykorzystać, aby poprawić wydajność operacji związanych z ich składowaniem oraz obsługą. Zaawansowana technologia analizy danych Big Data sprawdzi się ponadto do planowania tras wysyłek. Pozwoli wybrać optymalną drogę przejazdu, minimalizując koszty przeprowadzanej operacji oraz skracając czas dowozu ładunku do punktu docelowego.

Cyfryzacja łańcucha dostaw – Internet Rzeczy

Digitalizacja sieci dostaw obejmuje również Internet Rzeczy (IoT). Jest to technologia, dzięki której można połączyć ze sobą różne urządzenia w celu wymiany danych przez internet oraz udostępnić je na platformach dedykowanych do analizy. Jej zalet widzianych z perspektywy zarządzania łańcuchem dostaw nie trzeba daleko szukać. Cyfryzacja w logistyce przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy przekłada się między innymi na wzrost efektywności i wydajności magazynu. Płynna komunikacja maszyn z ludźmi to przecież lepsza optymalizacja zachodzących procesów logistycznych oraz oszczędność kosztów.

Cyfryzacja łańcucha dostaw – Chmura obliczeniowa

Cyfryzacja w logistyce sprawiła, że klasyczne rozwiązania przestały się sprawdzać. Dotyczy to zwłaszcza serwerów, które dziś, zamiast tradycyjnej formy przybierają postać chmury obliczeniowej. Przedsiębiorstwa nastawione na zbieranie danych czy korzystanie z analityki nie znajdą dla siebie lepszego rozwiązania. Aplikacje dostępne w wirtualnej przestrzeni znacznie łatwiej jest bowiem zaimplementować w firmie z racji dostępności praktycznie „od zaraz”. Wykorzystanie chmury obliczeniowej daje ponadto wiele korzyści finansowych. Budowa, rozbudowa czy utrzymanie własnej infrastruktury informatycznej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Tymczasem chmura umożliwia zwiększenie zasobów w zależności od potrzeb, a w dodatku gwarantuje bezpieczeństwo. Ochrona zapewniona przez dostawców tego rozwiązania jest bowiem na bardzo wysokim poziomie.

Jak realizować cyfryzację łańcucha dostaw

Digitalizacja w sieci dostaw – platforma CargoON

Znaczenie digitalizacji dla usprawnienia łańcuchów dostaw jest niezaprzeczalne. Wykorzystanie nowoczesnej technologii stanowi ułatwienie zwłaszcza w przypadku zarządzania transportem, który pod względem organizacji należy do najbardziej wymagających procesów logistycznych. Z myślą o poprawie warunków współpracy z interesariuszami powstała platforma CargoON. Pozwala ona zyskać maksymalną kontrolę nad łańcuchem dostaw i zaoszczędzić na kosztach przewozów właśnie dzięki automatyzacji. To rozwiązanie oparte na chmurze, które można zintegrować z systemami TMS lub ERP zaledwie w kilka tygodni. Umożliwia digitalizację sieci dostaw na ostatnich etapach łańcucha. Wdrożenie CargoON jest szybkie i łatwe, a korzyści w postaci zwiększenia produktywności firmy oraz poprawy relacji z poszczególnymi interesariuszami są widoczne bardzo szybko.

Digitalizacja w logistyce na platformie CargoON odbywa się za pomocą kilku funkcjonalności:

  • CargoON Freights – zautomatyzowane przydzielanie ładunków do przewoźników w ramach kontraktów oraz stałej współpracy na podstawie ustalonych wytycznych (dotyczących stawek, rodzaju tras, bezpieczeństwa). Pozwala optymalnie wykorzystać dostępne capacity i zorganizować transport w najlepszej cenie.
  • Visibility – dostęp do danych o lokalizacji oraz statusie frachtu w czasie rzeczywistym. Umożliwia wyciągnięcie bieżących informacji np. o opóźnieniach i zareagowanie zawczasu na ewentualne problemy.
  • Dock Scheduler – automatyczna analiza danych i efektywne zarządzanie oknami czasowymi. Dzięki tej funkcji można zaplanować pracę magazynu nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem, tworząc przyjazne miejsce załadunku oraz rozładunku dla przewoźników, z którymi się współpracuje.
  • Simple Tenders – szybkie przetargi na najlepszych warunkach realizowane ze swoimi przewoźnikami lub zweryfikowanymi firmami transportowymi z sieci Trans.eu. Szeroki wybór kontrahentów pozwala uzyskać atrakcyjne stawki za przewóz i wybrać ofertę najlepiej odpowiadającą oczekiwaniom.
  • Reports – analiza anonimowych danych z milionów realizowanych frachtów. Dostęp do informacji o aktualnych stawkach przekłada się na możliwość lepszego dostosowania oferty do potrzeb rynku. W połączeniu z raportami wewnętrznymi daje pełny wgląd w efektywność firmy i pozwala prognozować działania na przyszłość.

Korzyści z cyfryzacji łańcucha dostaw

Cyfryzacja łańcucha dostaw nigdy nie była tak prosta i nie dawała tylu korzyści. Dzięki CargoON optymalnie przypiszesz posiadane ładunki, nawiążesz współpracę z godnymi zaufania przewoźnikami oraz zyskasz wgląd w dane o realizacji frachtu w czasie rzeczywistym. Będziesz więc zarządzał magazynem maksymalnie wydajnie i unikniesz płacenia kar za przestoje. A wszystko to z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cyfryzacja w logistyce pozwoli Ci bowiem realizować transport bardziej świadomie.

Przeczytaj też: Green logistics – łańcuchy dostaw czeka rewolucja