Blog

Czym jest centrum logistyczne i jaką pełni funkcję?

Author: CM
centrum logistyczne

Kilka ostatnich dekad całkowicie zmieniło polską gospodarkę. Przemiany objęły nie tylko strukturę własności czy kulturę pracy, ale także łańcuchy dostaw. W pobliżu większości wielkich miast stanęły centra logistyczne i dystrybucyjne. To nie tylko wielkie kompleksy magazynów.

Obecnie centrum logistyczne to miejsce obsługujące praktycznie każdy element łańcucha dostaw. W jego otoczeniu często wyrastają parki przemysłowe. Centrum logistyczne, ulokowane w pobliżu najważniejszych dróg lądowych, wodnych i powietrznych, sprzyja synergii różnych gałęzi biznesu. W jaki sposób te ośrodki wpływają na wzrost efektywności działań firm i zmniejszenie kosztów? Co to jest centrum logistyczne?

Centrum logistyczne – co to?

Być może część zastanawia się co to centrum logistyczne i czy ich miejsce pracy spełnia te warunki. Czy centrum logistyczne to magazyn? Oczywiście też, ale nie tylko. Magazyny służą do składowania towarów. Czym zatem jest centrum logistyczne – definicja mówi, że działa jako pośrednik w łańcuchu dostaw, zajmując się wszystkimi działaniami związanymi z dystrybucją towarów. Centra logistyczne mają za zadanie poprawić i przyspieszyć proces dystrybucji. Służą im w tym celu nowe technologie, np. zautomatyzowane przydzielanie ładunków dostępne w CargoON. Warto zainteresować się ofertą tej firmy, która oferuje pełen zakres rozwiązań cyfrowych obejmujących magazyny i transport, a także inne elementy hubów dystrybucyjnych. Co wchodzi w skład centrum logistycznego?

Z czego składa się centrum logistyczne?

Centrum logistyczne to nie tylko miejsce przechowywania ładunków, ale także obsługi transportu, sortowania i wykonywania wielu innych zadań. W jego skład wchodzą magazyny, ale również biura, punkty serwisowania pojazdów, sortownie, a nawet parkingi czy agencje celne. Centrum logistyczne najczęściej skupia wiele firm w jednym miejscu, co poprawia płynność współpracy i generuje mniejsze koszty. Centra mogą różnić się od siebie w zależności od wykonywanych operacji logistycznych oraz obsługiwanych ładunków i środków transportu. Są zarządzane w oparciu o cyfrowe platformy logistyczne, za pomocą których prowadzona jest nie tylko realizacja zamówień i zarządzanie infrastrukturą, ale również komunikacja z kontrahentami. Centra służą do optymalizacji łańcucha dostaw, a pracujący w nich eksperci, gwarantują, że towar jak najszybciej trafi do celu. Jakie są rodzaje centrów logistycznych?

Rodzaje centrów logistycznych

Istnieje wiele środków transportu towarów i odpowiednio wiele rodzajów centrów logistycznych. Obsługą frachtu w transporcie wodnym zajmują się miejsca określane jako porto-centryczne strefy logistyczne (port-centric logistic zones). Ich przykładem są terminale kontenerowe, które są położone zwykle w pobliżu portu morskiego czy rzecznego i wykorzystują transport intermodalny. Z kolei wioska towarowa (freight village) to centrum logistyczne, które leży zwykle w pobliżu autostrady i jednocześnie w pobliżu wielkich miast. Takie miejsca są przeznaczone do obsługi dystrybucji i logistyki z wykorzystaniem transportu drogowego. Kolejny rodzaj to centrum dystrybucyjne, czyli węzły transportu gotowych towarów, np. dla sklepów wielkopowierzchniowych bądź sieci sklepów detalicznych. Wszystkie rodzaje centrów logistycznych łączy posiadanie magazynów. Jeżeli logistyka to krwiobieg współczesnej gospodarki, to centra są jak tętnice. To sieć ośrodków połączonych poprzez każdy istniejący środek transportu. Dlaczego są tak ważne dla współczesnego łańcucha dostaw? Jaką funkcję pełni centrum logistyczne?

Funkcje centrów logistycznych

Czym się zajmuje centrum logistyczne? Centra logistyczne mają za zadanie przyspieszyć dystrybucję towarów i ładunków. Podstawowe elementy procesu to przyjęcie towaru, przechowanie go w magazynie oraz wysyłka towaru w dalszą drogę. Zarówno rozładunek, składowanie, jak i załadunek powinny być prowadzone w oparciu o dokładnie ustalone plany. Wprowadzenie harmonogramów oraz zoptymalizowanego zarządzania pozwala nie tylko skrócić czas przechowywania ładunków w magazynie, ale także przygotować towary do wysyłki, a także zmniejszyć koszty i liczbę roboczogodzin potrzebnych do obsługi poszczególnych zadań. W celu uzyskania jak najszybszego przepływu towarów stosuje się szeroko zakrojoną cyfryzację zarządzania oraz automatyzację procesów. Sztuczna inteligencja i robotyzacja pozwala nowoczesnym centrom logistycznym na osiągnięcie ogromnej przewagi nad tradycyjnie zarządzanymi magazynami.

Centrum logistyczne – w czym ma przewagę?

Centra tego typu są kluczowe dla handlu internetowego, który opiera się na jak najszybszej dostawie. Nie dziwi więc, że to właśnie tam wdrażane są najnowsze osiągnięcia technologii. Centrum logistyczne jest pionierem wykorzystania pojazdów autonomicznych, a także automatycznych podajników bądź inteligentnych czujników, które mają za zadanie regulować poziom temperatury i wilgoci odpowiednich dla składowanych towarów. Z kolei cyfrowe narzędzia zarządzania pozwalają na zoptymalizowanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Jednocześnie centrum logistyczne może być sprzężone z innym ośrodkiem tego typu poprzez automatyczne zarządzanie transportem. Przykładowo towary ze statku zacumowanego w porcie trafią do strefy logistycznej w pobliżu nabrzeży, a następnie z wykorzystaniem transportu intermodalnego mogą przejść przez kilka kolejnych centrów logistycznych i dystrybucyjnych, zanim w końcu trafią do odbiorcy. Wielkopowierzchniowe centra obsługujące różne rodzaje transportu, np. kolej, samoloty oraz samochody, to huby logistyczne. W usprawnianie przepływu towarów między nimi zaangażowane są najnowsze zdobycze technologii.

Rola centrów logistycznych we współczesnej gospodarce

Do największych zalet centrów logistycznych należy ich skuteczność w skracaniu czasu dostawy. Dzięki położeniu w pobliżu wielkich aglomeracji i terenów przemysłowych pozwalają znacząco zredukować czas dostawy towarów. Służy temu m.in. centralizacja zarządzania, którą osiąga się m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów cyfrowych, jak np. awizacja dostaw i okna czasowe. Optymalizacja rozładunku i załadunku towarów pozwala na zmniejszenie kosztów obsługi procesu. Chodzi tu m.in. o bardziej wydajne wykorzystanie powierzchni magazynowych, wprowadzenie dobrych praktyk w zarządzaniu przepływem towarów i podniesienie efektywności obsługi transportów. To wszystko wpływa na zwiększenie jakości, a w konsekwencji nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale także na wzrost elastyczności usług. Centrum logistyczne dzięki swojej kompleksowości jest bardziej odporne na kryzysy łańcucha dostaw.