Blog

Automatyzacja procesów logistycznych i transportu – dlaczego jest tak ważna?

Author: CM
automatyzacja logistyki

Zapotrzebowanie na transport towarów nigdy nie było tak wielkie, jak obecnie. Boom w branży TSL wiąże się jednak z wieloma problemami, w tym z kongestią i przepustowością. Szukanie rozwiązania w zwiększeniu liczby magazynów i pojazdów nie do końca jest w stanie rozładować kryzys.

Dodatkowo radykalnie zwiększa koszty. Odpowiedzią na obecne wyzwania jest automatyzacja logistyki. Nowe technologie już teraz prowadzą do transformacji na każdym szczeblu. Cyfryzacja łańcucha dostaw na trwałe zmienia zasady działania logistyki. Na czym polega?

Czym jest automatyzacja logistyki?

Nie da się ukryć, że automatyzacja logistyki mocno przyspieszyła podczas pandemii. To wtedy okazało się, że tradycyjna organizacja logistyki w oparciu o zasadę „just in time” straciła rację bytu. Okresy braku zaopatrzenia przekładały się z paraliżem wywołanym przez kongestię. Konieczne stało się usprawnienie transportu poprzez nowe rozwiązania cyfrowe. Ich wdrożenie pomaga w organizacji bezpieczniejszego, tańszego i bardziej wydajnego transportu ładunków. Automatyzacja procesów logistycznych opiera się o takie technologie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, interfejs użytkownika i autonomicznej kontroli, a także Internet Rzeczy.

Automatyzacja transportu – korzyści

Odpowiednio zaplanowana automatyzacja transportu może zdecydowanie zwiększyć wydajność, przyspieszyć procesy i w konsekwencji podnieść rentowność. Prawidłowo zaimplementowane rozwiązania cyfrowe oferują sposoby na ominięcie wielu problemów, które trapią sektor TSL. Dobrym przykładem jest zastosowanie w przedsiębiorstwie tzw. cyfrowego bliźniaka, czyli odwzorowania firmy w rzeczywistości wirtualnej na bazie realnych danych. Digital Twin to cyfrowa symulacja, która umożliwia testowanie rozwiązań przed ich wdrożeniem w rzeczywistości. To np., przeprowadzenie eksperymentów z organizacją przestrzeni magazynowej bez zatrzymania jego pracy. Automatyzacja w logistyce prowadzi do wzrostu oszczędności i zmniejszenia kosztów. To także krok w stronę większego bezpieczeństwa, eliminujący czynnik ludzki z niebezpiecznych czy żmudnych działań.

Jak optymalizować zarządzanie transportem?

Automatyzacja logistyki jest wdrażana na wielu poziomach i etapach procesu. Jednym z kluczowych narzędzi cyfrowych jest automatyczne zarządzanie transportem drogowym. Scentralizowany system zarządzania pozwala na stworzenie oferty ładunku, negocjację ceny, podpisanie umowy i finalizację transakcji z przewoźnikiem. Zautomatyzowane przydzielanie ładunków wspiera cyfrowy monitoring transportu jak np. statusowanie frachtów. W Polsce automatyzacja procesów logistycznych jest dostępna dzięki platformie CargoON.

Automatyzacja łańcucha dostaw

Oprócz zarządzania frachtem automatyzacja transportu oferuje wiele innych sposobów na zwiększenie wydajności. Jednym z nich jest zarządzanie oknami czasowymi w magazynach w oparciu o Dock Scheduler, kolejne rozwiązanie z oferty CargoON. Oparcie się na cyfrowym systemie awizacji i harmonogramach, zamiast na metodzie ilościowej pozwala zaoszczędzić czas i zasoby ludzkie. To koniec kolejek pojazdów przed bramami magazynów i większe zadowolenie kontrahentów. Automatyzacja procesów logistycznych poprzez nowoczesne oprogramowanie umożliwia także przetwarzanie potężnych danych w szybkim czasie. Raportowanie i analiza zgromadzonych informacji odbywa się przez cały czas. W tym tkwi ogromna przewaga sztucznej inteligencji nad czynnikiem ludzkim, bo cyfrowe oprogramowanie nie bierze urlopu i pracuje również w weekendy. Oczywiście wdrożenie automatyzacji do logistyki wymaga kontroli człowieka monitorowania, ale zdecydowanie zmniejsza liczbę generowanych błędów.

Bezzałogowe pojazdy – transport przyszłości

Także automatyzacja transportu przyniosła w ostatnich latach coraz więcej rozwiązań. Część z nich jest nadal w fazach testowych, ale trwają próby z autonomicznymi pojazdami ciężarowymi. Pojazdy wykorzystują rozbudowany system kontroli, oparty o czujniki, stałą łączność, sztuczną inteligencję oraz mechanizmy uczenia maszynowego. Bezzałogowe pojazdy mogą być rozwiązaniem niedoborów kierowców, które dotykają transport w całej UE, choć nadal jest to raczej technologia przyszłości. Jednak do wprowadzenia autonomicznych ciężarówek na drogi dojdzie raczej w perspektywie dekad niż lat. Problemem jest m.in. niedostosowanie przepisów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych do tempa rozwoju technologii. Przewóz towarów łączy odbiorców w wielu państwach, w których prace nad rozwojem pojazdów bezzałogowych dopiero raczkują, jak i te gdzie prace są mocno zaawansowane.

Przemyślane inwestycje

Choć automatyzacja transportu pozostaje „gorącym” tematem branżowych dyskusji, inwestycji w nowe technologie nie można dokonywać na ślepo. Wdrożenie poszczególnych narzędzi cyfrowych powinno przebiegać według dokładnie opracowanej strategii, wykorzystującej mocne i słabe punkty przedsiębiorstwa i opartej na analizie danych. Tylko wtedy cyfryzacja łańcucha dostaw będzie źródłem sukcesu w dalszym rozwoju firmy. Warto zarazem pamiętać, że w celu uzyskania najlepszych efektów, automatyzacja logistyki powinna iść w parze z podobnym procesem u innych członków łańcucha dostaw, zewnętrznych dostawców, kontrahentów i firm produkcyjnych. Tylko wtedy przemiany będą rzeczywiście skuteczne.