Blog

Shippers’ Corner: ładunek jako kontekst

Author: Monika Kulej
Shippers’ Corner: la carga como pretexto

Za nami debata organizowana na hiszpańskim rynku we współpracy z Transprime i CEL. W ramach pierwszego spotkania rozmawialiśmy o różnych wymiarach "ładunku" w łańcuchu dostaw.

Cykl spotkań, podczas których skupimy się na ładunku jako sile napędowej łańcucha dostaw, został zainaugurowany wraz z TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council i Centro Español de la Logística.

Podczas pierwszego spotkania w Hotelu Almanac w Barcelonie, mogliśmy uczestniczyć w debacie dwóch uznanych ekspertów w branży transportu i logistyki: Josep Maria Fortuny, starszy radca prawny ds. mobilności transportu i logistyki; oraz Oriol Montanyà, zastępca dyrektora generalnego i profesor zarządzania łańcuchem dostaw w UPF Business School of Management.

 

 

W ramach dyskusji poruszono temat zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, gdzie oprócz dążenia do wydajności pojawiły się dwa koncepty: zrównoważony rozwój i odporność.

Mówiąc o kompetencjach w logistyce, Oriol Montanyà odniósł się do nowej tendencji do mówienia o zarządzaniu łańcuchem dostaw jako o czymś szczególnym i wyraził życzenie, aby nie był to tylko trend lub sposób na zajęcie stanowiska, ale wynik tego, że firmy zaczynają postrzegać łańcuchy dostaw jako coś globalnego:

„Zwycięskie projekty to te, które postrzegają łańcuch dostaw jako całość, sprawując kontrolę nad kosztami i jakością transportu, a ich sztandarowym elementem jest współpraca”

 

Podobnie, poszukiwanie talentów we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw i potrzeba przyciągnięcia najlepszych dzięki sprawdzonym zasadom: przyzwoite wynagrodzenie, plan kariery, awans wewnętrzny, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czy wspierający przełożony.

Wreszcie, technologia została wymieniona jako wielki sprzymierzeniec w stawianiu czoła wyzwaniom przyszłości, ale bez popadania w „efekt olśnienia”.

Poniżej fotorelacja z tego dnia!