Blog

Europa zonder LNG?

Author: Monika Kulej
Europe will decide on LNG?

De economieën van de Europese Unie kunnen in 2023 zonder gas komen te zitten. Het verwachte tekort varieert van 25 tot 49 miljard kubieke meter, maar kan in de volgende jaren nog oplopen tot 50-80 miljard. Dit is het tekort dat zal ontstaan na de opschorting van de gastoevoer uit Rusland.

Dit zijn de conclusies van een energiemarktanalyse van het Jagiellonian University Institute. Maar zit Europa in een no-win situatie? Niet noodzakelijkerwijs. Een voorwaarde is de diversificatie van de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG), dat ook wordt gebruikt voor de aandrijving van vrachtwagens. Het zal ook niet gaan zonder drastische besparingen van, “blauwe brandstof”.

Gezien de mogelijke voortzetting van de spanningen tussen vraag en aanbod op de gasmarkt in de komende jaren, zullen energiebesparing en de ontwikkeling van maatregelen en methoden om de vraag van de gasverbruikers doeltreffend te beheersen, een belangrijk element zijn om de markt in evenwicht te brengen en de prijzen te verlagen. Met maatregelen ter beperking van de vraag kan het aanbodgat in de EU helemaal niet ontstaan of veel kleiner zijn dan zonder energiebesparingsmaatregelen, aldus Marcin Roszkowski, voorzitter van het Jagiellonian Instituut.

Volgens Kamil Moskwik, lid van de raad van bestuur van IJ, hangt veel af van de beschikbaarheid van LNG op de wereldmarkt en het wegwerken van “knelpunten” in het transmissiesysteem van de EU, die de aanvoer van grote hoeveelheden gas uit Spanje naar het oosten en uit Italië naar het noorden van het continent belemmeren. Onafhankelijk worden van Russische leveringen, zoals voorzien in het plan van de Europese Commissie, REPowerEU genaamd, kan zeer moeilijk blijken, en volledige stabilisatie zal tot 5-6 jaar op zich laten wachten.