Blog

Dock Scheduling voorkomt chaos

Author: Marek Szymański
Dock Scheduling saves from chaos

De transport- en logistieke sector in heel Europa benadrukt vaak de noodzaak van snelle digitalisering van de supply chain. En inderdaad, als gevolg van de verstoring door de pandemie en vervolgens het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn de uitgaven voor digitalisering sterk gestegen. Volgens berekeningen van het gezaghebbende bureau ReportLinker zullen de uitgaven voor digitalisering van de toeleveringsketen met gemiddeld 10% per jaar stijgen.

In de dagelijkse praktijk is de automatisering van logistieke processen echter soms gemengd. De lange rijen voor magazijnen in heel Europa zijn hier een goed voorbeeld van.

In Polen en veel andere landen maken de deelnemers aan de supply chain zelden gebruik van de tool voor het beheer van tijdsloten, ook al lijkt het een essentieel instrument in het hele handelssysteem. Volgens een enquête die enkele maanden geleden werd uitgevoerd door het platform Trans.eu, gebruikt slechts 14% van de Poolse ondernemers een systeem om tijdsloten te beheren. Dat is niet veel, als men bedenkt dat de implementatie van zo’n systeem niet ingewikkeld is en de voordelen bijna onmiddellijk merkbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Dock Scheduler-oplossing, een systeem voor het boeken van tijdsloten.

  • Tomasz Łyszega
  • Global Account Manager bij CargoON
  • Ik praat met fabrikanten uit verschillende bedrijfstakken en overal waar de Dock Scheduler-oplossing is geïmplementeerd, is de doorvoer in het magazijn verbeterd, de onnodige nervositeit bij het lossen is verdwenen en de relatie met vervoerders is verbeterd. Een dergelijk systeem zou interessant moeten zijn voor iedereen die betrokken is bij de supply chain.

🟢 Meer rust op het laadperron

Het gebruik van Dock Scheduler dwingt onmiddellijk een grotere stiptheid af bij zowel vervoerders als hun klanten, d.w.z. productie- en distributiebedrijven. Dit komt omdat het gebruik van een systeem voor het beheer van tijdsloten, zoals de Dock Scheduler, niet alleen de verwerkingscapaciteit van het magazijn in reële termen verhoogt, maar ook de relaties met vervoerders beïnvloedt. Deze laatste besluiten steeds vaker om alleen met de verlader samen te werken als ze niet gedoemd zijn om urenlang voor de losplaats te wachten.

Vervoerdersorganisaties in heel Europa hameren op een betere samenwerking tussen transportbedrijven en hun opdrachtgevers, want het probleem speelt niet alleen in Polen. – Problemen met de coördinatie van laad- en losschema’s komen zeer vaak voor in Spanje. Deze situatie levert enerzijds verlies op voor het transportbedrijf en brengt anderzijds de chauffeurs in een moeilijke situatie. Het is niet ongewoon dat ze moeten wachten op een dienst op plaatsen zonder goede sanitaire omstandigheden, legt José María Quijano Riestra, secretaris-generaal van de Confederación Española de Transporte de Mercancías, uit.

🟢Transportbedrijven protesteren

Het probleem van ongecoördineerde leveringen en lange wachttijden voor het laden of lossen is ook zeer serieus genomen door de IRU, de International Road Transport Union. Vertegenwoordigers van deze organisatie kwamen onlangs bijeen in Algeciras om met de Internationale Vereniging van Wegvervoer in Spanje (ASTIC) en de Europese Raad van Verladers (ESC) te bespreken hoe deze situatie kan worden verbeterd. Het IRU-handvest dat onder de Europese verladers wordt verspreid, is bedoeld om hierbij te helpen.

– Het belangrijkste doel van het handvest is te zorgen voor een betere behandeling van chauffeurs op laad- en losplaatsen, waardoor hun arbeidsomstandigheden zullen verbeteren, de operationele efficiëntie aanzienlijk zal toenemen en het beroep uiteindelijk aantrekkelijker zal worden. We hopen in de nabije toekomst nog veel meer deelnemers te verzamelen – zegt Raluca Marian, IRU-vertegenwoordiger bij de Europese Unie. In de bepalingen van het handvest wordt bijvoorbeeld gesproken over het bieden van flexibele slots voor het verzamelen van ladingen en het voorbereiden van leveringen, rekening houdend met externe factoren die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden.

Het is echter moeilijk om over flexibiliteit te praten zonder het gebruik van systemen zoals de Dock Scheduler. Ze voorkomen de chaos die ontstaat als er te veel vrachtwagens voor een magazijn verschijnen. Dit is vooral het geval als er geen ontwikkelde laadinfrastructuur of voldoende magazijnpersoneel is. Ondanks de lange wachttijden voor het laden of ophalen van leveringen is het echter moeilijk om fabrikanten en distributeurs te overtuigen om een professioneel slot management systeem te implementeren.

🟢Het probleem met winkelketens

Het is goed dat sommige Europese bedrijven hun eigen op maat gemaakte oplossingen gebruiken voor het boeken van slots. We mogen echter niet vergeten dat interne oplossingen veel beperkingen hebben. Vooral bij veranderingen in de supply chain, wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe onderleverancier of vervoerder opduikt. – Het is moeilijk om partners in het logistieke netwerk te overtuigen om ons aangepaste beheer van tijdsloten te gebruiken. Dit komt omdat het extra verantwoordelijkheden met zich meebrengt en technologische barrières moet overwinnen. Bij het gebruik van universele systemen zoals de Dock Scheduler verdwijnen alle barrières – legt Tomasz Łyszega, supply chain expert bij CargoON, uit.

Ondanks de voor de hand liggende en bijna onmiddellijk zichtbare voordelen, stellen verladers de implementatie van systemen voor het beheer van tijdsloten uit. Dit is moeilijk logisch te verklaren, want de barrière is zeker niet de prijs of de mogelijke moeilijkheid om het systeem te implementeren. Volgens de meeste experts ligt het probleem in de mentaliteit van veel managers en bedrijfseigenaren. Italiaanse chauffeurs brengen bijvoorbeeld bijna 40% van hun werktijd door op Europese laad- en losperrons – wachtend om te laden of te lossen – oftewel meer dan 4 uur en 35 minuten per dag. Poolse transporteurs daarentegen wachten tot drie dagen op het lossen van graan in havens.

– De grootste problemen worden veroorzaakt door grote Europese winkelketens die de transporteur uren laten wachten met lossen. Het is alsof ze ervan uitgaan dat de lange wachttijd voor de afhandeling van de vrachtwagen geen verlies oplevert voor het transportbedrijf. Vaak worden de goederen pas gelost als het echt nodig is. Zo worden vooral internationale vervoerders behandeld, maar ook vervoerders die het niet aandurven om extra wachttijd in rekening te brengen – onthult David Piras, secretaris-generaal van Les Routiers Suisses, de Zwitserse vakbond van vervoerders.

🟢 Tijd is geld. Echt waar?

De situatie in Zwitserland en buurland Duitsland is het meest stabiel in Europa, omdat verladers en transportbedrijven daar vaker vrachtsoftware gebruiken. Maar ook in deze landen zijn er zendingen die tot 2 à 3 uur op het lossen moeten wachten. In feite hebben in heel Europa slechts een paar handelaren en industriële bedrijven het probleem van wachtrijen voor magazijnen aangepakt. Hoewel alle managers voortdurend zeggen dat “tijd geld is”, zien ze dit op de een of andere manier niet als het gaat om magazijnactiviteiten.

Ondertussen levert het gebruik van systemen voor het beheer van tijdsloten specifieke bedrijfsresultaten op. Het systematische beheer van de magazijnplanning vermindert de wachttijden voor het laden met wel 70%. In de praktijk betekent dit een grotere efficiëntie in magazijnoperaties, omdat we met de Dock Scheduler de tijd van lossen en laden beter kunnen plannen. Gezien de toenemende problemen om magazijnpersoneel te werven, kan alleen de automatisering van logistieke processen de wachtrijen voor magazijnen tegengaan.

Met de implementatie van een systeem voor het beheer van tijdsloten krijgt de verzender er ook een belangrijke bondgenoot bij: het transportbedrijf. Geconfronteerd met de ernstige uitdaging van een chauffeurstekort (ongeveer 400.000 in Europa), kiest de transporteur steeds vaker voor een klant die hem niet uren laat wachten voor het magazijn. Volgens een studie van Federtrasporti, een Italiaanse vereniging van transporteurs en logistieke operatoren, kan de omzet van een transportbedrijf met 15% stijgen dankzij een vermindering van de wachttijden aan het magazijnperron. Daarom heeft iedereen baat bij het gebruik van het time slot management systeem.

🟢 Nieuwe functies in het systeem

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de Dock Scheduler ernaar streeft om het werk van alle schakels in de toeleveringsketen steeds gemakkelijker te maken en om fabrikanten en distributeurs in staat te stellen om steeds betere zakelijke beslissingen te nemen. Wat betekent dit in de praktijk?

  • Paweł Ziaja
  • Hoofd productontwikkeling bij CargoON
  • We introduceren oplossingen die de zichtbaarheid van de verschillende schakels in de supply chain vergroten. Gebruikers van het systeem krijgen de mogelijkheid om tijdslots te beheren en aanvragen voor het boeken van slots door te sturen naar volgende zakenpartners. In een notendop kan de gebruiker van het platform het hele proces doorgeven aan zijn onderaannemer, die vervolgens een vervoerder selecteert uit de tienduizenden beschikbare dragers in het systeem.

Binnenkort krijgt de gebruiker van het Dock Scheduler-platform ook een hulpmiddel dat de bedrijfsvoering aanzienlijk zal verbeteren. Dit zijn rapporten die belangrijke managementinformatie bevatten, bijvoorbeeld hoe laat de goederen zijn aangekomen, of het magazijn onmiddellijk is begonnen met lossen, enz. – De rapporten zullen een waarheidsgetrouw beeld geven van de situatie in de supply chain, helpen het werk te verbeteren en de verwerkingscapaciteit van leveringen te verhogen, wat weer leidt tot concrete besparingen – voegt Paweł Ziaja van CargoON toe.

🟢 Bekijk hoe Dock Scheduler werkt:

🟢 Blijf op de hoogte!

👉 Volg ons op LinkedIn

👉 PDownload ons laatste Rapport