Blog

Het belang van flexibiliteit in de huidige transportmarkt

Author: Martijn Graat
Het belang van flexibiliteit in de huidige transportmarkt

De transportmarkt in Nederland staat onder druk door meerdere factoren. De krimpende economie zorgt voor de nodige uitdaging. Daarnaast zorgen recente geopolitieke ontwikkelingen ook voor spanning in de transportmarkt in Europa, bijvoorbeeld als het gaat over de onzekerheid met betrekking tot de energieprijzen. Wat betekent dit nu voor verladers die transportcapaciteit moeten inkopen? Wat is de goede verhouding tussen vaste contracten en ad hoc inkoop van transport?

Ad hoc transport inkoop op de spotmarkt: flexibiliteit die wat mag kosten

Wanneer transportcapaciteit wordt ingekocht op de spotmarkt is de behoefte van het moment bepalend. Meestal wordt hiervoor een digitaal platform gebruikt, dat vraag en aanbod samenbrengt. Deze vorm van inkoop biedt verladers de meeste flexibiliteit, Wanneer de transportbehoefte groeit kan de capaciteit snel worden uitgebreid. Vooral als er in de markt weinig vraag is naar transport profiteren bedrijven die op de spotmarkt inkopen van de lage prijzen. Er kleven echter ook risico’s aan, want met name als de vraag naar transport groeit, kan het moeilijk zijn ad hoc een transporteur te vinden en kunnen de prijzen ook flink hoger zijn.

Voor verladers kan het moeilijk zijn om ontwikkelingen in de spotmarkt te volgen, vanwege de steeds wijzigende prijzen. Een digitaal platform kan hier inzicht bieden en hen ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.

Kies voor ad hoc transport als je transportbehoefte sterk fluctueert of seizoensgebonden is, wanneer er overcapaciteit in de markt is en als je meer belang hecht aan flexibiliteit.

Vaste transportcontracten: stabiliteit die wat mag kosten

Als gewerkt wordt op basis van vaste transportcontracten biedt de verlader de zekerheid dat er voldoende capaciteit beschikbaar is, tegen een vooraf afgesproken prijs en tegen vooraf afgesproken service levels. Behalve in de planning van het transport geeft dat ook meer inzicht en rust als het gaat om financiële planning.

Een ander voordeel van het werken met contracten is dat je als verlader een lange termijn relatie opbouwt met je transporteur. Dit kan leiden tot een betere service, omdat je als verlader nauwer met je transporteur kan samenwerken.

Nadelen van deze constructie zijn er natuurlijk ook. Zo kan het complex en tijdrovend zijn om de juiste lange termijn partners te vinden en daarmee de juiste contractafspraken te maken. Als verlader ben je ook minder flexibel, wat kan betekenen dat je soms meer transportcapaciteit moet afrekenen dan je eigenlijk nodig had. Ook kan het gebeuren dat de prijzen dalen onder het niveau van de gecontracteerde prijzen, waardoor je besparingen misloopt.

Kies voor vast contracten, wanneer je vaste en voorspelbare volumes hebt, wanneer betrouwbaarheid van groot belang is in je supply chain en wanneer financiële planning belangrijk is.

Het bepalen van de juiste mix

De meeste verladers werken niet alleen maar met contracten of alleen maar met ad hoc transport. Er wordt een ideale mix gezocht tussen de zekerheid van gecontracteerd transport en de flexibele inkoop. Maar hoe bepaal je nu de juiste mix?

  • Weet wat je nodig hebt: zorg dat je weet wat je transportbehoeften zijn door het jaar heen. Analyseer beschikbare data uit eerdere jaren en een voorspelling voor de komende jaren om de juiste keuze te kunnen maken.
  • Weet wat de markt doet: zorg dat je goed op de hoogte van de trends in de markt en fluctuaties van de prijs. Wanneer er weinig vraag is naar transport, is het slimmer gebruik te maken van de spotmarkt, omdat prijzen dan laag zijn.
  • Risicomanagement: zorg dat er een basiscapaciteit aanwezig is door contracten af te sluiten. Hiermee dek je de risico’s van prijsstijgingen en gebrek aan capaciteit af. Hoe minder risico je wilt lopen, hoe groter de capaciteit die je in contracten vastlegt.
  • Strategische partnerschappen: Zowel met de transporteurs waar je een contract mee hebt, als met transporteurs die je vaker ad hoc gebruikt bouw je een relatie op, waar beide partijen van kunnen profiteren op de lange termijn. Bij langlopende contracten is er meer bereidheid om te investeren, maar ook met vaste partners in een flexibele schil is het mogelijk een goede relatie op te bouwen.

De rol van digitale platformen

Digitale platformen kunnen verladers en transporteurs met elkaar verbinden en zo vraag en aanbod bij elkaar brengen. Mede ondersteund door technologische ontwikkelingen als machine learning en artificial intelligence kunnen digitale platformen real-time inzicht geven in de markt, en het verladers mogelijk maken met geavanceerde datagedreven analyse- en forecasting tools niet alleen tactische, maar ook strategische beslissingen te nemen. 

Het helpt verladers bij het maken van de juiste afweging tussen het afsluiten van contracten of het gebruiken van de spotmarkt.

Daarnaast geven digitale platforms verladers binnen één enkele omgeving de mogelijkheid om met veel verschillende transporteurs in contact te komen en de juiste partners te selecteren. Een dergelijk platform is ook een centraal punt om met al je verschillende vervoerders te communiceren, documenten in te zien en overzicht te houden.